Huisartsencoöperatie West-Brabant

Informatie voor de professional

Praktijkdocument
HCWB faciliteert en stimuleert, maar stelt ook kwaliteitseisen aan de zorgverleners. Het zorgprogramma Hartfalen is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hierin staat beschreven hoe het zorgprogramma er in de huisartsenpraktijk minimaal dient uit te zien. Uiteraard kan een praktijk de zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is van NHG en regionale afspraken, beschreven in RTA (Regionale Transmurale Afspraken).

Hartfalen protocol

Informatie van de  NHG standaarden kunt u hieronder vinden:

Aanvullende documenten kunt u hieronder vinden: