Huisartsencoöperatie West-Brabant

Netwerk palliatieve zorg

Netwerk Palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg Roosendaal – Bergen op Zoom- Tholen streeft naar een goede organisatie en kwaliteit van zorg in deze laatste levensfase, door het bevorderen van samenwerking en deskundigheid. Ze zijn laagdrempelig en toegankelijk voor cliënten, naasten en zorgverleners in de regio West-Brabant – Tholen.

U kunt het netwerk bereiken via het (online) loket voor burgers en (zorg) professionals op het gebied van palliatieve zorg; www.netwerkpalliatievezorgrbt.nl. Hier vindt u meer informatie over palliatieve zorg, mogelijkheden tot contact met de transmuraal palliatief verpleegkundige en welke zorg op welke plek beschikbaar is via de interactieve kaart.

Het netwerk werkt in de regio West-Brabant en Tholen aan het Transmuraal palliatief zorgpad. Daarin gaat ook Advance Care Planning (ACP) een belangrijk onderdeel vormen. Zo gaan ze in de regio een gezamenlijk transmuraal palliatief zorgplan realiseren met de focus in de markering op ACP-gesprekvoering.

Voor vragen over het verzorgen van palliatieve zorg aan uw patiënten kunt u terecht bij het consultatieteam van het netwerk palliatieve zorg. Ze hebben ook een landelijk telefoonnummer dat in de avond-, nacht- of weekenduren gebeld kan worden.

Informatiekaarten palliatieve zorg

Op de website van Pharos vindt u informatiekaarten over palliatieve zorg die u aan patiënten en/of hun naasten kunt meegeven en met hen kan bespreken. Dit zorgt ervoor dat de betrokken personen begrijpen wat er kan gebeuren in de laatste levensfase en hier op voorbereid zijn.