Huisartsencoöperatie West-Brabant

Hart- en Vaatziekten

Zorgprogramma CVRM

De Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) ondersteunt huisartsen in de regio Westelijk West-Brabant bij het zorgprogramma CVRM. Een zorgprogramma is een pakket van zorgafspraken dat ingezet wordt bij de behandeling van chronische ziektes.

HCWB houdt ook de kwaliteit van het zorgprogramma in de gaten. Voor een zorgprogramma gelden eisen en richtlijnen (opgesteld door de Nederlands Huisartsen Genootschap) die de huisartsenpraktijk moet volgen. Een huisartsenpraktijk kan ervoor kiezen om de zorg anders aan te bieden, maar de zorg moet voldoen aan de eisen die ervoor gelden.

De huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle van u als hartpatiënt. De huisarts u zo nodig verwijzen naar andere disciplines binnen ketenzorg CVRM. Ook kan de huisarts binnen deze ketenzorg laagdrempelig overleggen met bijvoorbeeld een specialist, zoals de cardioloog.

Wilt u meedenken over de zorg die u ontvangt? U kunt zich aansluiten bij een patiëntenorganisatie. De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor mensen die zorg nodig hebben en geeft hen een stem. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen zij dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen.

Meer informatie over CVRM kunt u vinden op deze websites of in deze folders:

Websites:

Folders:

Zorgprogramma CVRM

Dit zorgprogramma is bestemd voor iemand met (een risico op) hart- en vaatziekten die onder behandeling is bij één van onze huisartsen. Lees meer over hart- en vaatziekten in de patiëntfolder. Een behandeling van een specialist in het ziekenhuis valt niet binnen dit zorgprogramma.