Huisartsencoöperatie West-Brabant

Anderhalvelijnszorg optometrie

Bij de optometrist als het kan, in het ziekenhuis als het moet.

Sinds februari 2022 is het project ‘anderhalvelijnszorg optometrie’ gestart, een gezamenlijk initiatief van het Bravis ziekenhuis, vijf optiekenzaken in de regio en HCWB. Door dit project kunnen patiënten met laagcomplexe oogklachten doorverwezen worden naar een optometrist dichter bij huis.

Waarom dit project?
Het is niet altijd nodig een patiënt met oogklachten door te verwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis. Bij laagcomplexe oogklachten kan de behandeling plaatsvinden bij een optometrist van een optiekzaak. Dit is een vorm van anderhalvelijnszorg, die tussen de eerstelijnszorg (huisarts) en tweedelijnszorg (ziekenhuis) plaatsvindt.

Welke verwijsredenen vallen onder het project?
Welke klachten vallen onder laagcomplexe oogklachten en kunnen doorverwezen worden naar een optometrist?

 • Visusklachten / vermoeden refractie afwijking (hoofdpijnklachten / contactlensgerelateerde problemen);
 • Visusklachten vanaf 12 jaar en overige klachten kind (zoals jeuk, rood oog);
 • Droge, tranende, gezwollen of pijnlijke ogen.;
 • Verdenking cataract (evt. monoculaire dubbelbeelden);
 • Glasvochttroebeling langer bestaand (>6 weken);
 • Risico op Macula Degeneratie (familiair);
 • Overige oogheelkundige pathologie.

Wat is de werkwijze van de optometrist?
De optometrist neemt de patiënt in behandeling en screent en behandelt de oogklachten. Als tijdens het onderzoek blijkt dat er toch specialistische oogzorg nodig is, verwijst de optometrist de patiënt door naar een oogarts in het ziekenhuis.

Hoe werkt het verwijzen naar de optometrist?
Voor het verwijzen maakt u gebruik van ZorgDomein. De verwijsafspraak vindt u onder ‘paramedische zorg’. De naam van de verwijsafspraak is 1,5 lijnszorg optometrie HCWB. Het is belangrijk om specifiek deze afspraak te kiezen, alleen dan verloopt het proces via de nieuwe werkwijze.

Welke optiekzaken doen mee?
De huidige optiekzaken die meedoen aan dit project zijn:

 • Optiek van Wely in Roosendaal;
 • Optiek van Dinther in Roosendaal;
 • Oogzorgcentrum Van der Ham Optiek in Bergen op Zoom en Hoogerheide;
 • Ben van der Heiden zien, zorg & horen in Halsteren.

Deze optometristen voldoen aan een de gestelde kwaliteitseisen om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Dit maakt dat er gekozen is voor de betreffende optometristen, tussen hen en het Bravis ziekenhuis bestond al een werkrelatie.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?
De belangrijkste voordelen voor de patiënt zijn:

 • Sneller geholpen, binnen 5 dagen bij optometrist t.o.v. gemiddeld 80 dagen bij de oogarts in het ziekenhuis;
 • (Vaak) dichter bij huis geholpen worden;
 • Behoud van het eigen risico.

Wat zijn de voordelen voor de professionals?
Voor de oogarts zitten de voordelen in de krimpende wachtlijst (er worden minder patiënten verwezen naar de oogarts) en tijdswinst. Hierdoor krijgt de oogarts de mogelijkheid meer tijd te besteden aan hoogcomplexe oogklachten.

Welke resultaten heeft het project tot nu toe behaald?
De resultaten van het project worden periodiek gemeten en gerapporteerd. Een samenvatting van de tussentijdse resultaten:

 • Aantal verwijzingen
 • Wachttijd optometrist
 • Tevredenheid patiënt
  De tevredenheid wordt twee keer per jaar gemeten, in de laatste uitvraag aan deelnemende patiënten werd een gemiddelde score van 8,8 gegeven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project anderhalvelijnszorg optometrie? Bekijk hier een video van één van de optometristen. Louis Peeters vertelt u meer over het project en geeft aan wat de voordelen zijn voor de patiënt, huisarts, het ziekenhuis en de optiekzaken.

Heeft u nog vragen over dit project? Neemt u dan contact op met Nicole Brouwers of Merel Vriends via info@hcwb.nl. Zij kunnen u meer vertellen over deze vorm van dienstverlening.