Huisartsencoöperatie West-Brabant

Anderhalvelijnszorg optometrie

Bij de optometrist als het kan, in het ziekenhuis als het moet.

Sinds februari 2022 kunnen patiënten met laagcomplexe oogklachten doorverwezen worden naar een optometrist bij een optiekzaak.

Waarom dit project?
Het is niet altijd nodig een patiënt met oogklachten door te verwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis. Bij laagcomplexe oogklachten kan de behandeling plaatsvinden bij een optometrist van een optiekzaak. Dit is een vorm van anderhalvelijnszorg, die tussen de eerstelijnszorg (huisarts) en tweedelijnszorg (ziekenhuis) plaatsvindt.

Welke verwijsredenen vallen onder het project?
Welke klachten vallen onder laagcomplexe oogklachten en kunnen doorverwezen worden naar een optometrist?

 • Visusklachten / vermoeden refractie afwijking (hoofdpijnklachten / contactlensgerelateerde problemen);
 • Visusklachten en overige klachten kind (zoals jeuk, rood oog) vanaf 12 jaar;
 • Droge, tranende, gezwollen of pijnlijke ogen.;
 • Verdenking cataract (evt. monoculaire dubbelbeelden);
 • Glasvochttroebeling langer bestaand (>6 weken);
 • Risico op Macula Degeneratie (familiair);
 • Glaucoom in de familie (1ste graad) voor patiënten <75 jaar;
 • Overige oogheelkundige pathologie.

Wat is de werkwijze van de optometrist?
De optometrist neemt de patiënt in behandeling en screent en behandelt de oogklachten. Als tijdens het onderzoek blijkt dat er toch specialistische oogzorg nodig is, verwijst de optometrist de patiënt door naar een oogarts in het ziekenhuis.

Hoe werkt het verwijzen naar de optometrist?
Voor het verwijzen maakt u gebruik van ZorgDomein. De verwijsafspraak vindt u onder ‘paramedische zorg’. De naam van de verwijsafspraak is 1,5 lijnszorg optometrie HCWB. Hiervoor is een korte werkinstructie beschikbaar.

Het is belangrijk om specifiek deze afspraak te kiezen, alleen dan verloopt het proces via de nieuwe werkwijze.

Welke optiekzaken doen mee?
De huidige optiekzaken die meedoen aan dit project zijn:

 • Optiek van Wely in Roosendaal;
 • Optiek van Dinther in Roosendaal;
 • Oogzorgcentrum Van der Ham Optiek in Bergen op Zoom en Hoogerheide;
 • Ben van der Heiden zien, zorg & horen in Halsteren en Tholen.

Deze optometristen voldoen aan een de gestelde kwaliteitseisen om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Dit maakt dat er gekozen is voor de betreffende optometristen, tussen hen en het Bravis ziekenhuis bestond al een werkrelatie.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?
De belangrijkste voordelen voor de patiënt zijn:

 • Sneller geholpen, binnen 21 dagen bij optometrist t.o.v. gemiddeld 80 dagen bij de oogarts in het ziekenhuis;
 • (Vaak) dichter bij huis geholpen worden;
 • Behoud van het eigen risico.

Wat zijn de voordelen voor de professionals?
Voor de oogarts zitten de voordelen in de krimpende wachtlijst (er worden minder patiënten verwezen naar de oogarts) en tijdswinst. Hierdoor krijgt de oogarts de mogelijkheid meer tijd te besteden aan hoogcomplexe oogklachten.

Welke resultaten heeft het project tot nu toe behaald?
De resultaten van het project worden periodiek gemeten en gerapporteerd.

Een samenvatting van de tussentijdse resultaten:

  • Aantal verwijzingen
   Gemiddeld worden 100 verwijzingen per maand gemaakt, dit aantal is nog steeds groeiende.
  • Wachttijd optometrist
   De wachttijden bij de poli Oogheelkunde liggen tussen 60 – 90 dagen, de toegangstijd tot de optometrist is maximaal 21 dagen.
  • Tevredenheid huisartsen
   Aan de deelnemende huisartsen is uitgevraagd hoe zij het project ervaren. De uitkomsten hiervan waren erg positief, zij gaven het project een 9,6.
  • Tevredenheid patiënten
   De tevredenheid wordt twee keer per jaar gemeten, in de laatste uitvraag aan deelnemende patiënten werd een gemiddelde score van 9,9 gegeven.
  • Bekijk hier de infographic met de resultaten van 2023.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project anderhalvelijnszorg optometrie? Bekijk hier een video van één van de optometristen. Louis Peeters vertelt u meer over het project en geeft aan wat de voordelen zijn voor de patiënt, huisarts, het ziekenhuis en de optiekzaken.

Ervaringen van deelnemers aan het project:

“Als ik via de huisarts een verwijzing ontvang, neem ik contact op met de betreffende patiënt. De patiënt kan binnen een week terecht voor een afspraak. Er volgt een optometrisch onderzoek waarbij we voldoende tijd hebben om de patiënt duidelijke uitleg te geven, vaak zeggen ze dan ‘bedankt voor je uitleg, nu begrijp ik het’. Na het onderzoek stuur ik altijd een terugkoppeling naar de huisarts.”

–  Sarah Hazen-Hogewoning, optometrist bij Ben van der Heiden in Halsteren en lid van de projectgroep anderhalvelijnszorg optometrie –

Heeft u nog vragen over dit project? Neemt u dan contact op met Nicole Brouwers (programmamanager) of Merel Vriends (beleidsadviseur) via info@hcwb.nl. Zij kunnen u meer vertellen over deze vorm van dienstverlening.