Huisartsencoöperatie West-Brabant

HCWB Praktijkmanagement

De praktijkmanager vanuit HCWB heeft als taak de organisatie van de bedrijfsvoering in de huisartsenpraktijk continu te optimaliseren en te waarborgen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorgverlening.

De functie praktijkmanager betreft niet-zorginhoudelijke ondersteuning aan de huisartsenpraktijk. Tevens is het doel om huisartsen (praktijken) te stimuleren om nog meer (multidisciplinair) samen te werken.

Beknopte informatie HCWB praktijkmanagement

Wilt u als aangesloten huisarts graag meer informatie over de mogelijkheden van praktijkmanagement vanuit HCWB? Neem contact op via info@hcwb.nl.

 

Ledenuitvraag samenwerking TWB

Praktijkmanagers spelen ook een rol in het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking in de regio. Daarom hebben we een uitvraag gedaan bij onze leden om te inventariseren hoe de samenwerking verloopt tussen Thuiszorg West-Brabant (TWB) en de huisartsenpraktijken. U vindt hier meer informatie samen met de uitkomsten van de uitvraag.