Huisartsencoöperatie West-Brabant

Diabetes

Zorgprogramma Diabetes Mellitus (afkorting = DM)

De Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) ondersteunt huisartsen in de regio Westelijk West-Brabant bij het zorgprogramma DM. Een zorgprogramma is een pakket van zorgafspraken dat ingezet wordt bij de behandeling van een chronische ziekte zoals Diabetes Mellitus (DM).

HCWB houdt ook de kwaliteit van het zorgprogramma in de gaten. Voor een zorgprogramma gelden eisen en richtlijnen (opgesteld door de Nederlands Huisartsen Genootschap) die de huisartsenpraktijk moet volgen. Een huisartsenpraktijk kan ervoor kiezen om de zorg anders aan te bieden, maar de zorg moet voldoen aan de eisen die ervoor gelden.

De huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle van u als DM patiënt. Daarnaast kan de huisarts u zo nodig verwijzen naar andere disciplines binnen ketenzorg DM: denk aan een diëtiste, podotherapeut of pedicure. Ook kan de huisarts binnen deze ketenzorg laagdrempelig overleggen met bijvoorbeeld de kaderarts DM of een specialist, zoals de internist of oogarts. Voor een oogcontrole kunt u verwezen worden naar de fundusdienst.

Wilt u meedenken over de zorg die u ontvangt? U kunt zich aansluiten bij een patiëntenorganisatie. De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor mensen die zorg nodig hebben en geeft hen een stem. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen zij dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen.

Meer informatie over Diabetes Mellitus kunt u vinden op deze websites of in deze folders:

Websites:

Folders:

Algemene folder over Diabetes

Patiëntenfolder HCWB

Voetzorg bij diabetes

Diabetes

Dit zorgprogramma is voor iemand die diabetes mellitus type 2 heeft en bij de huisarts behandeld wordt. Een behandeling van een specialist in het ziekenhuis hoort niet bij dit zorgprogramma.