Huisartsencoöperatie West-Brabant

Cliëntenraad

Per juni 2021 heeft HCWB een cliëntenraad ingericht.

Graag stellen wij ons aan u voor! Wij vormen de cliëntenraad van de coöperatie van 90 huisartsen die aangesloten zijn bij HCWB. Als cliëntenraad denken wij mee met de coöperatie om de zorg die patiënten ontvangen van hun huisarts zo goed mogelijk te laten aansluiten op deze patiënten. Daarnaast geven wij de coöperatie advies over zaken die geregeld zijn in de praktijk. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk (telefonisch of digitaal zoals per e-mail,  videobellen, en in de wachtkamer).

Aan het begin van het jaar bepalen we de onderwerpen en thema’s waarop onze focus ligt. Dit nemen we op in ons werkplan.

Daarnaast verdiepen wij ons in wat er gebeurt op het gebied van zorg in de regio, van Roosendaal tot en met Tholen. We onderhouden contacten met andere cliëntenraden van regionale zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en andere voor ons belangrijke stakeholders. En natuurlijk zoeken we de patiënten op om hun belangen goed te kunnen behartigen.

Wij zijn met 4 personen:
Albert Kuipers (voorzitter) uit Roosendaal
Alex van den Brink uit Bergen op Zoom
René van den Broek uit Roosendaal
Wim Soeters uit Woensdrecht

Via onderstaande link leest u meer over ons en onze motivatie om ons in te zetten voor de cliëntenraad.

Cliëntenraad HCWB

Heeft u een vraag aan ons of wilt u iets met ons delen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@hcwb.nl Dan nemen wij graag contact met u op.