Huisartsencoöperatie West-Brabant

Cliëntenraad

Per juni 2021 heeft HCWB een cliëntenraad ingericht.

Graag stellen wij ons aan u voor! Wij vormen de cliëntenraad van de coöperatie van 90 huisartsen die aangesloten zijn bij HCWB. Als cliëntenraad denken wij mee met de coöperatie om de zorg die patiënten ontvangen van hun huisarts zo goed mogelijk te laten aansluiten op deze patiënten. Daarnaast geven wij de coöperatie advies over zaken die geregeld zijn in de praktijk. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk (telefonisch of digitaal zoals per e-mail,  videobellen, en in de wachtkamer).

Aan het begin van het jaar bepalen we de onderwerpen en thema’s waarop onze focus ligt. Dit nemen we op in ons werkplan.

Daarnaast verdiepen wij ons in wat er gebeurt op het gebied van zorg in de regio, van Roosendaal tot en met Tholen. We onderhouden contacten met andere cliëntenraden van regionale zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en andere voor ons belangrijke stakeholders. En natuurlijk zoeken we de patiënten op om hun belangen goed te kunnen behartigen.

Wij zijn met 4 personen:
Albert Kuipers (voorzitter) uit Roosendaal
Alex van den Brink uit Bergen op Zoom
René van den Broek uit Roosendaal
Wim Soeters uit Woensdrecht

Heeft u een vraag aan ons of wilt u iets met ons delen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@hcwb.nl Dan nemen wij graag contact met u op.

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor:

Albert Kuipers

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Albert Kuipers, 65 jaar een woonachtig in Roosendaal. Sinds kort maak ik deel uit van de cliëntenraad van de huisartsen coöperatie West Brabant, waar ik de rol van voorzitter mag vervullen. Ik beschouw het als een eer en een uitdaging om vanuit het patiënten perspectief mee te mogen denken over de rol en verdere ontwikkeling van deze coöperatie. Medezeggenschap is een groot goed en ik wil me hiervoor inzetten.

 

René van den Broek

Met mijn deelname aan de nieuwe cliëntenraad wil ik graag een aanspreekpunt te zijn voor de patiënten/cliënten van huisartsen om zo hun stem te laten horen bij het beleid en de gang van zaken in huisartsenpraktijk West-Brabant. Ik maak daarbij als Roosendaler en vijfenzestigjarige gebruik van mijn kennis en ervaring van de gezondheidszorg die ik heb opgedaan bij een zorgverzekeraar.

 

Wim Soeters

Woonachtig in Woensdrecht, 69 jaar samenwonend gepensioneerd. Afkomstig uit het bedrijfsleven. Sinds 2016 lid van de WMO adviesraad in de gemeente Woensdrecht Ben lid van de cliëntenraad HCWB omdat ik het belang van de patiënt belangrijk vind. Hiervoor heeft de cliëntenraad een verbindende functie.

 

Alex van den Brink

Graag wil ik me hiermee aan u voorstellen. Mijn naam is Alex van den Brink, 64 jaar, woonachtig in Bergen op Zoom en sinds december 2023 lid van de cliëntenraad- HCWB. De gezondheidszorg – met name de huisartsenzorg – staat voor belangrijke vraagstukken die aandacht vereisen. Zo staan beschikbaarheid, behoud en kwaliteit van huisartsenzorg in het geding. Vanuit het gezichtspunt en belang van de patiënt wil ik vanuit mijn persoonlijke ervaring als patiënt, mijn jarenlange werkervaring in ziekenhuizen (vakgebied HRM) en sociaal netwerk een bijdrage leveren om zorg te kunnen behouden en verbeteren. Mocht u vragen en/of suggesties hebben, dan nodig ik u uit om mij via het beschikbare emailadres te benaderen. Alle input is welkom!