Huisartsencoöperatie West-Brabant

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en dat u als patiënt tevreden bent. Mocht dit niet het geval zijn, adviseren wij u dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende zorgverlener. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of zijn uw klachten van een andere orde, kunt u digitaal een klacht indienen.

Huisartsencoöperatie West-Brabant beschikt over haar eigen klachtenregeling. Klik hier voor onze klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben over HCWB of over de zorg die aan u geleverd wordt voor één van onze zorgprogramma’s dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wanneer u een officiële klacht wilt indienen over uw huisarts kan dat bij de SKGE (De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) via de klachtenprocedure.