Huisartsencoöperatie West-Brabant

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt en dat u als patiënt tevreden bent. Mocht dit niet het geval zijn, adviseren wij u dit in eerste instantie te bespreken met uw zorgverlener.

HCWB beschikt over haar eigen klachtenregeling. Klik hier voor onze klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben over HCWB of over de zorg die aan u geleverd wordt voor één van onze zorgprogramma’s dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.