Huisartsencoöperatie West-Brabant

Longen

Zorgprogramma Longen

De Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) ondersteunt huisartsen in de regio Westelijk West-Brabant bij het zorgprogramma Longen. Een zorgprogramma is een pakket van zorgafspraken dat ingezet wordt bij de behandeling van chronische ziektes zoals astma en COPD.

HCWB houdt ook de kwaliteit van het zorgprogramma in de gaten. Voor een zorgprogramma gelden eisen en richtlijnen (opgesteld door de Nederlands Huisartsen Genootschap) die de huisartsenpraktijk moet volgen. Een huisartsenpraktijk kan ervoor kiezen om de zorg anders aan te bieden, maar de zorg moet voldoen aan de eisen die ervoor gelden.

De huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle van u als longpatiënt. Voor een longfunctieonderzoek kunt u bij uw huisarts terecht. Zij voeren dit zelf uit of zorgen voor een verwijzing naar Star-shl (huisartsenlaboratorium). Daarnaast kan de huisarts u zo nodig verwijzen naar andere disciplines binnen ketenzorg Longen: denk aan een diëtiste. Ook kan de huisarts binnen deze ketenzorg laagdrempelig overleggen met bijvoorbeeld de kaderarts Long of een specialist, zoals de longarts.

Wilt u meedenken over de zorg die u ontvangt? U kunt zich aansluiten bij een patiëntenorganisatie. De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor mensen die zorg nodig hebben en geeft hen een stem. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen zij dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen.

Meer informatie over astma en COPD kunt u vinden op deze websites of in deze folders:

Websites:

Folders:

Zorgprogramma's COPD en Astma

Deze zorgprogramma's zijn bestemd voor mensen met COPD of astma die onder behandeling zijn bij één van onze huisartsen. Een behandeling van de longarts in het ziekenhuis valt niet binnen deze zorgprogramma's. Klik hier voor meer infomatie over zorgprogramma's.

Alle zorgprogramma's