Huisartsencoöperatie West-Brabant

Over HCWB

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een coöperatie van ruim 80 huisartsen en haar ketenpartners in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. HCWB heeft als doel het ontzorgen (faciliteren) van de aangesloten huisartsen en de rol van de eerstelijnsorganisatie in de regio uit te bouwen. Bij al deze ontwikkelingen is voortdurend aandacht voor zelfredzaamheid van patiënten en het gedachtegoed van ‘ziekte naar zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.
De leden hebben een individueel lidmaatschap, ongeacht het aantal uur dat een huisarts werkt. Daarmee is elke individuele stem van invloed op het beleid van de organisatie.

De organisatie heeft de Organisatie & Infrastructuur (praktijk-, wijk- en regiomanagement) gecontracteerd, waarmee op lokaal en regionaal niveau ontwikkelingen in praktijkorganisaties, bedrijfsorganisatie, infrastructuur en wijkinitiatieven geborgd zijn.

HCWB Zorgprogramma’s
HCWB heeft de volgende multidisciplinaire zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus type 2 (DM), Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) chronische longziektes (COPD) en Astma (CZ) gecontracteerd met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er een regionaal Stoppen Met Roken (SMR) programma en het Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) en de ouderenzorg gecontracteerd met beide preferente zorgverzekeraars.

De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste, gespecialiseerde verpleegkundige, podotherapeut, medisch specialisten, GLI- en SMR-coaches.

Samenwerking
HCWB is dé regionale huisartsenorganisatie voor stakeholders in westelijk West-Brabant en Tholen. Om de samenwerking te verstevigen is de rechtspersoon Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A. toegetreden tot de ALV van de Coöperatie van de Huisartsenposten West-Brabant in juni 2020. Daarmee zijn de leden trapsgewijs mede-eigenaar van de huisartsenpost geworden.

De samenwerking met de HAP Roosendaal en Bergen op Zoom is intensief, ANW en dagzorg sluiten steeds beter bij elkaar aan. Ook is HCWB-samenwerkingspartner binnen de Stichting WestWest. Dit is een samenwerkingsverband van 11 organisaties uit de regio (Bravis ziekenhuis, GGZ, VVT, GGD, Thuiszorg, Welzijn, huisartsen, medisch specialisten). Met het sociaal domein en de grotere gemeenten is een intensieve samenwerking ten aanzien van de zorg voor de populatie in de regio.

HCWB is ook partner van het CIC (Care Innovation Centre) waar in samenwerking met de partners in de regio, Grip op kwetsbaarheid en digitale ontwikkelingen de onderwerpen zijn die we met elkaar oppakken.

Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken, waaronder:

 • Onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t
  contract en tarief.
 • Ondersteuning bij starters en stoppers van de praktijk (service toekomstbestendige
  huisartsenzorg in de regio).
 • Verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen (praktijken).
 • Praktijkmanagement.
 • Bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening.
 • Organiseren van nascholingen via de WDH BV en scholingen voor ICT-zorgprogramma’s.
 • Informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de
  eerstelijnsgezondheidszorg.
 • Collectieve verzekeringen.
 • Collectieve inkoop van materialen.
 • Gratis ijken van apparatuur in de praktijk.
 • Wekelijkse nieuwsbrief.
 • Specialistische ondersteuning voor HRM-ICT vraagstukken.
 • Ondersteuning bij ICT-ontwikkelingen, zoals AI, beeldbellen etc. Partner in ontwikkelingen zoals een regionaal spoedplein, transmurale ICT cie Bravis-HCWB en expertteams op de medische as.
 • Ontwikkelingen van programma’s zoals 1,5 lijns optometrie en digitaal meekijkconsult.

Bekijk hier het overzicht van onze dienstverlening.

Bekijk ook onze patiëntenfolder voor uitleg over wat Huisartsencoöperatie West-Brabant voor u betekent.

Lees meer over onze doelen in ons beleidsplan.

Meer weten? Wij helpen graag!

U kunt gemakkelijk online uw vragen stellen via ons contactformulier.

Stel je vraag