Huisartsencoöperatie West-Brabant

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

We willen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak kunt uitoefenen, ook in drukke tijden. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. Hoe u daar als huisarts voor zorgt, staat beschreven in het IZA en de leidraad MTVP.

Binnen het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat alle huisartspraktijken binnen 1 jaar kunnen starten met Meer tijd voor de patiënt. Per 1 april 2023 is een kwart van de huisartspraktijken gestart met MTVP, welke in 2023 verder wordt opgeschaald lopende tot en met 1 januari 2024.

Doel MTVP

Het doel van MTVP is de huisartsenzorg toekomstbestendig maken. Hoe? Door een combinatie van interventies (acties) die kunnen bijdragen aan meer tijd voor de patiënt:

  1. Anders werken in de praktijk
  2. Samenwerken met het netwerk
  3. Uitbreiding van personele capaciteit
  4. Het voeren van het goede gesprek

Interventies waarbij we ondersteunen in onze regio

In het HCWB – Regioplan Implementatie Meer Tijd Voor de Patiënt staan de interventies beschreven waarmee u als praktijk meer tijd voor de patiënt kunt creëren.

(Download hier het Regioplan Implementatie Meer Tijd Voor de Patiënt)

Bekijk per kernelement bij welke interventie we u ondersteunen in onze regio. Door verschillende interventies tezamen uit te voeren creëert u daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt. En kunt u een flexibele consultduur van 15 minuten realiseren. Het is de bedoeling om de interventies vanuit een groeimodel in twee jaar tijd binnen uw praktijk te implementeren.

(Bekijk hier de flyer voor trainingsmogelijkheden m.b.t. de interventies)

Individueel praktijkplan

HCWB ondersteunt uw huisartsenpraktijk door een format voor het individuele praktijkplan beschikbaar te stellen. Dit format bevat alle te kiezen interventies én een beschrijving van de verwachte inzet en verantwoording. Het format ondersteunt de praktijk vorm te geven aan MTVP en de praktijk wordt gestimuleerd na te denken hoe de implementatie dient te verlopen. Op verzoek van praktijken biedt HCWB ondersteuning bij het maken van keuzes voor het individuele praktijkplan.

  • Wilt u een interventie uitvoeren die door HCWB niet ondersteund wordt, maar wel in de leidraad staat? Ook deze interventie neemt u op in het individueel praktijkplan. Voor de ondersteuning van aanvullende interventies kan de ondersteuning vanuit HCWB niet gegarandeerd worden.

(Download hier het format individueel praktijkplan)

Hoe gaat het aanmelden in zijn werk?

Praktijken die nog niet hebben aangegeven of ze wel of niet meedoen aan MTVP kunnen zich aanmelden door het praktijkplan in te dienen of afmelden door dit aan te geven op het aanmeldformulier MTVP. U heeft hiervoor tot 5 juni a.s. de tijd.

Aanmelden voor MTVP kan dan met ingangsdatum 1 juli 2023, 1 oktober 2023 of 1 januari 2024. Let op: dit wil nog niet zeggen dat de praktijk automatisch meedoet vanaf die datum. Dit zal doormiddel van loting worden bepaald.

  • Voor 5 juni aanleveren praktijkplan MTVP of;
  • Vóór 5 juni aanleveren aan- of afmeldformulier MTVP waarop u aangeeft dat u niet meedoet met MTVP;
  • Loting in de week van 12 juni voor ingangsdatum 1 juli 2023
  • In de week van 22 mei ontvangen de praktijken die op 1 april jl. zijn gestart met MTVP concrete informatie via de mail over de vervolgacties vanuit HCWB voor de implementatie van de gekozen interventies.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het project MTVP of heeft u nog vragen over dit project? Neemt u dan contact op met Nicole Brouwers (Programma manager HCWN) via info@hcwb.nl

 

Via de nieuwsbrieven wordt informatie en ontwikkelingen over het project MTVP met u gedeeld.