Huisartsencoöperatie West-Brabant

Samen op weg naar passende zorg

Anders werken in het netwerk door de inzet van VIPLive Samenwerken

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) zet zich in om de samenwerking tussen huisartsen en praktijkondersteuners aangesloten bij HCWB en wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie aangesloten bij TWB, TanteLouise, Groenhuysen en de Zeeuwse Zorgschakels te optimaliseren door gebruik te maken van de applicatie “VIPLive Samenwerken”.

Hoe werkt VIPLive Samenwerken?

VIPLive Samenwerken is een netwerkinformatiesysteem gekoppeld aan het HIS. VIPLive Samenwerken maakt de communicatie over de kwetsbare oudere tussen zorgverleners onderling mogelijk en helpt om veilig en gemakkelijk digitaal met elkaar samen te werken.

Met de functionaliteiten in VIPLive Samenwerken kunt u:

  • Veilig chatten en beeldbellen
  • Een (digitaal) MDO voeren
  • Een gezondheidsplan opstellen voor een kwetsbare oudere
  • Consulteren naar SOG’s
  • Vragenlijsten versturen naar de patiënt of direct afnemen
  • Patiënt uitnodigen voor thuismetingen
  • Opstellen Advance Care Planning
  • Gebruik maken van de mobiele app

Tijdlijn

Sinds april 2023 nemen vier huisartsenpraktijken deel aan de pilot van dit project. De pilot loopt tot eind 2023. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en wordt er een blauwdruk ontwikkelt voor de huisartsenpraktijken die hier ook interesse in hebben.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe dit werkt? Bekijk hier de video over VIP Samenwerken.

VIP Samenwerken – hoe werkt het?

Heeft u nog vragen over dit project? Neemt u dan contact op met Nicole Brouwers (programmamanager) of Merel Vriends (beleidsadviseur) via info@hcwb.nl. Zij kunnen u meer vertellen over deze vorm van dienstverlening.