Huisartsencoöperatie West-Brabant

Digitaal meekijkconsult

Kennis combineren voor goede zorg

Wat is een digitaal meekijkconsult?

Het digitale meekijkconsult is een gezamenlijk initiatief van het Bravis ziekenhuis en de Huisartsencoöperatie West-Brabant en wordt ingezet als u, als huisarts, een medisch specialist wilt laten meekijken met een casus. Op deze manier wordt voorkomen dat een patiënt te vroeg of onnodig wordt doorverwezen van de eerstelijns zorg naar de tweedelijns zorg. Zowel u als huisarts als de specialist ontvangt een vergoeding van €35 per afgerond digitaal meekijkconsult. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist wordt geconsulteerd voor zijn/haar expertise. Het consult kan eenvoudig in VIPLive worden aangevraagd. 

Het meekijkconsult is een manier om de zorg meer in de eerste lijn te organiseren en tegelijkertijd specialistisch advies in te zetten waar nodig.

Ons streven is om alle bewoners in westelijk West-Brabant en Tholen te laten beschikken over toegankelijke en goede zorg. Het behouden en verbeteren van deze zorg gaat gepaard met uitdagingen, vooral als gevolg van de toenemende vergrijzende bevolking en daarmee het stijgend aantal chronisch zieken. Om de gezondheidszorg in de toekomst op het juiste moment, op de juiste plek, met een hoge kwaliteit, patiënttevredenheid en betaalbaar aan te kunnen bieden, is het nodig om de uitvoering van de zorg te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld door zorg te verplaatsen, (duurdere) zorg te voorkomen en door, met ondersteuning van technologie, zorg te vervangen en op reguliere basis samen te werken. Daar is het meekijkconsult een perfecte oplossing voor. 

Wat hebben we al bereikt, zie hier de infographic met de resultaten. 

De voordelen van een digitaal meekijkconsult

Voordelen patiënt

 • Goede zorg dicht bij huis.
 • Het bespaart een onnodige doorverwijzing naar het ziekenhuis.
 • Verwijzing gerichter wanneer deze toch nodig blijkt.
 • Geen belasting van het eigen risico.
 • Minder lange wachttijden.

Voordelen huisarts

 • Verbetert de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk door kennisvermeerdering.
 • Het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de medisch specialiste zorg.
 • Versterkt de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten.

Wat ik zo positief aan het digitale meekijkconsult vind is dat je onnodige verwijzingen naar de medisch specialist voorkomt en zelf hoofdbehandelaar blijft. Dit levert een verbetering van de kwaliteit van zorg aan mijn patiënten op.”
– Pauline de Graaf, huisarts bij huisartsenpraktijk De Graaf & Oomen-

“Wat ik positief vind aan het digitale meekijkconsult is dat de consultatie gemakkelijk via de applicatie VIPLive aan te vragen is. De medisch specialisten van de vakgroep cardiologie geven heldere en korte antwoorden waar ik als huisarts richting mijn patiënt mee verder kan.”
Stefan Hottentot, huisarts bij huisartsenpraktijk Vliethof in Tholen-

Voordelen medisch specialist

 • Gerichtere doorverwijzing van complexe vragen.
 • Minder ad hoc telefoontjes van de huisartsen.
 • Versterkt de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen.

“Het eerste digitale meekijkconsult verliep zeer soepel. Deze manier van communicatie verlaagt de drempel voor overleg tussen huisarts en medisch specialist en kan leiden tot een verbetering van kwaliteit van zorg op de plaats waar die hoort.”
– Noor Rabelink, internist – endocrinoloog Bravis ziekenhuis –

Voordelen zorgverzekeraar

 • Vermindering van de zorgkosten.
 • Nieuwe manier om samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn te organiseren.
 • Bewezen effectieve methode.
 • Digitale consultatie biedt mogelijkheden voor opschaling.

 

Hoe is een digitaal meekijkconsult opgezet?

Met het digitale meekijkconsult kunt u op afstand een medisch specialist consulteren zonder dat een verwijzing nodig is naar de tweede lijn. De medisch specialist adviseert u (binnen 48 uur op werkdagen) over de behandeling of het vervolgtraject door middel van een digitale consultatie via de applicatie VIPLive (Calculus). Zo ontvangt de patiënt dezelfde kwaliteit van zorg in de eigen omgeving, worden er onnodige verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen en wordt de druk op de capaciteit in de ziekenhuizen verlaagd. Het doel is kwalitatief hoogstaande zorg leveren tegen lagere kosten.

Opzet digitaal meekijkconsult
Bij een digitaal meekijkconsult stuurt u een consultatieaanvraag in VIPLive (Calculus) naar de specialist. De specialist beantwoordt uw vraag en sluit de consultatie af. Het is mogelijk om uw profiel in VIPLive zo in te stellen dat u de terugkoppeling kunt ontvangen via de zorgmail. U als huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise in de vorm van een advies. Na het afsluiten wordt het consult door HCWB uitbetaald aan zowel de huisarts als de specialist.

Hoe kan ik gebruik maken van het digitaal meekijkconsult?

Gebruik maken van het consult gaat via VIPLive. De meekijkconsult module moet dan voor u worden geactiveerd. Dit regelt HCWB voor u.

Voorwaarden voor deelname:

Wanneer u gebruikmaakt of wilt maken van de consultatiemogelijkheid gelden er de volgende voorwaarden:

 • Verslaglegging vindt plaats in het HIS (huisartseninformatiesysteem) door de huisarts.
 • Consulteren geschiedt op verzoek van de huisarts.
 • Voorafgaand aan een consultatie dient met de patiënt worden afgestemd dat tot consultatie wordt overgegaan.
 • De specialist beantwoord binnen 48 uur (werkdagen) het digitale meekijkconsult of stelt een wedervraag.
 • De huisarts blijft hoofdbehandelaar.
 • De consultatievraag heeft in eerste instantie betrekking op de specialismen cardiologie, longziekten, interne geneeskunde, MDL en reumatologie.
 • De huisarts ontvangt per afgeronde digitale consultatie een vergoeding. Telefonisch overleg is geen onderdeel van deze vorm van consulteren.
 • De consultatiefunctie is niet geschikt voor acute zorgvragen.
 • De huisarts is bereid om mee te werken aan tussentijdse evaluaties.

Aanmelden

Bekijk hier de handleiding VIP – digitale consultatie.