Huisartsencoöperatie West-Brabant

Ouderenzorg

Kwalitatief goede zorg voor ouderen

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de regionale huisartsenzorg door het faciliteren van huisartsenpraktijken bij het realiseren van aantoonbaar goede zorg voor (kwetsbare) ouderen. In onze regio volgen we hiervoor de richtlijn Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO).

Waarom deze prestatie Ouderenzorg?
De komende jaren zal het aantal ouderen blijven toenemen en zullen zij langer thuis blijven wonen. De prestatie ouderenzorg faciliteert de huisartsenpraktijk bij het bieden van multidisciplinaire, afgestemde en proactieve zorg aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie. Deze prestatie is door zorgverzekeraars CZ en VGZ ondergebracht bij HCWB. Dit betekent dat HCWB de declaraties voor de huisartsenpraktijken indient bij de zorgverzekeraar. Daarnaast verzorgt HCWB ook de jaarlijkse evaluatie ouderenzorg die aangeleverd moet worden bij de zorgverzekeraar.

Welke applicaties worden gebruikt?
Het vastleggen van de gegevens gebeurt in uw eigen HIS. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in het dashboard ouderenzorg in de applicatie VIPLive.

Hoe kan deelgenomen worden aan deze prestatie?
Vanuit HCWB is een protocol ouderenzorg en een praktijkdocument ‘ouderenzorg registreren in het HIS’ ontwikkeld. In het praktijkdocument wordt een toelichting gegeven op het protocol HCWB ouderenzorg en dient als hulpmiddel voor het registreren van ouderenzorg in het HIS. Het protocol HCWB ouderenzorg bestaat op dit moment alleen uit de onderdelen die ‘verplicht’ zijn vanuit de evaluatie prestatie ouderenzorg (ten behoeve van de verantwoording richting de zorgverzekeraar). In de toekomst wordt het protocol HCWB ouderenzorg verder aangevuld. Let op: de financiering van de prestatie ouderenzorg betreft een populatiegerichte bekostiging en is anders dan de ketenprogramma’s.

 Hoeveel huisartsen doen mee?
Over het jaar 2022 hebben 87% van onze huisartsen deze prestatie afgenomen.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?
– Betere zorg aan (kwetsbare) ouderen;
– Meer samenwerking tussen ketenpartners, zoals thuiszorg en ziekenhuis;

Wat zijn de voordelen voor de professionals?
– Uniforme registratiewijze van (kwetsbare) ouderen in het HIS;
– Koppeling tussen het HIS en VIPlive waardoor gegevens onder andere inzichtelijk zijn om de jaarlijkse aanlevering te kunnen doen;

Welke resultaten zijn tot nu toe behaald?
De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van 2022 zijn:
– 87% van de huisartsenpraktijken neemt de prestatie ouderenzorg;
– 100% van de huisartsenpraktijken heeft de evaluatie prestatie ouderenzorg ingevuld;
– Het percentage ouderen (75+) is 9,95% van het totale patiëntenbestand;
– Bijna 20% van deze ouderen is mogelijk kwetsbaar (ICPC A49.01);
– Bij 63% van de 3630 mogelijk kwetsbare ouderen is kwetsbaarheid vastgesteld (ICPC A05).
– Gemiddeld aantal MDO’s per praktijk op jaarbasis is 8.
De resultaten van 2022 laten we graag zien in deze visual.

Meer weten?

Bekijk hier de online sessies die we in samenwerking met VIPLive hebben georganiseerd of neem contact op met Nicole van Hautum (Zorgprogrammacoördinator) of Merel Vriends (Beleidsadviseur) via info@hcwb.nl.

Uitkomsten ledenuitvraag continuïteit van zorg
Uitleg over de ledenuitvraag