Huisartsencoöperatie West-Brabant

Ouderenzorg

Prestatie ouderenzorg
De prestatie ouderenzorg faciliteert de huisartsenpraktijk bij het bieden van multidisciplinaire, afgestemde en proactieve zorg aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie. Deze prestatie is door zorgverzekeraar CZ sinds 1 januari 2021 ondergebracht bij HCWB. Dit betekent dat HCWB de declaraties voor de huisartsenpraktijken indient bij de zorgverzekeraar. Daarnaast verzorgt HCWB ook de jaarlijkse evaluatie ouderenzorg die aangeleverd moet worden bij de zorgverzekeraar. De resultaten van 2022 laten we graag zien in deze visual.

Automatisch verzamelen van gegevens ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie vanuit de zorgverzekeraar in VIPLive
In december 2021 hebben alle huisartsenpraktijken die de prestatie ouderenzorg afnemen de vragenlijst ‘evaluatie prestatie ouderenzorg’ ingevuld. Meerdere praktijken gaven aan: “Is het mogelijk om ‘automatisch’ gegevens omtrent ouderenzorg vanuit VIPLive op te leveren, zodat we eind 2022 deze handmatige en dus tijdrovende klus niet opnieuw op deze manier hoeven uit te voeren?” In 2022 zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Protocol HCWB ouderenzorg en praktijkdocument
Vanuit HCWB is een protocol ouderenzorg en een praktijkdocument ‘ouderenzorg registreren in het HIS’ ontwikkeld. In het praktijkdocument wordt een toelichting gegeven op het protocol HCWB ouderenzorg en dient als hulpmiddel voor het registreren van ouderenzorg in het HIS. Het protocol HCWB ouderenzorg bestaat op dit moment alleen uit de onderdelen die ‘verplicht’ zijn vanuit de evaluatie prestatie ouderenzorg (ten behoeve van de verantwoording richting de zorgverzekeraar). In de toekomst wordt het protocol HCWB ouderenzorg verder aangevuld. Let op: de financiering van de prestatie ouderenzorg betreft een populatiegerichte bekostiging en is anders dan de ketenprogramma’s.

Voordelen van het werken volgens het protocol HCWB ouderenzorg
Door volgens het protocol HCWB ouderenzorg en het praktijkdocument ‘ouderenzorg registreren in het HIS’ te gaan werken, worden de (kwetsbare) ouderen op een uniforme wijze geregistreerd in het HIS. Daarnaast heeft het als extra voordeel dat de ingevulde gegevens in het HIS ‘automatisch’ in het dashboard ouderenzorg in VIPLive worden geplaatst. Hierdoor is de handmatige en dus tijdrovende klus (evaluatie prestatie ouderenzorg) aan het einde van ieder jaar niet meer nodig. De benodigde gegevens ten behoeve van de evaluatie prestatie ouderenzorg zijn dan uit het dashboard ouderenzorg in VIPLive te halen. 

Meer weten? 
Bekijk hier de online sessies die we in samenwerking met VIPLive hebben georganiseerd of neem contact op met Nicole van Hautum (Zorgprogrammacoördinator) of Merel Vriends (Projectmedewerker) via info@hcwb.nl.

Uitkomsten ledenuitvraag continuïteit van zorg
Uitleg over de ledenuitvraag

Registreren ouderenzorg in het HIS