Huisartsencoöperatie West-Brabant

Vergoedingen

Waarom staat ‘Zorggroep West-Brabant’ op mijn declaratieoverzicht?

Zorggroep West-Brabant (onderdeel van HCWB) heeft met de zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over de vergoeding van ketenzorg, oftewel uw zorgprogramma. Daarnaast ondersteunt Zorggroep West-Brabant uw huisartsenpraktijk bijvoorbeeld door het inzetten van een Praktijkmanager, een praktijkscan of een samenwerking in de regio. De kosten hiervoor worden betaald door de zorgverzekeraar en dit ziet u terug op uw ziektekostenoverzicht.

Vergoeding voor uw zorgprogramma

Het bedrag dat u vergoed krijgt voor uw zorgprogramma (ketentarief)  is berekend op basis van een gemiddeld bedrag voor de benodigde zorg voor u en uw medepatiënten.

Ketentarief

Het ketentarief bestaat uit:

 • De zorg in de huisartsenpraktijk door huisarts, praktijkondersteuner en assistente
 • Zorg geleverd door andere zorgverlener
 • Bepaalde onderzoeken zoals een oogfoto, blaastest, hartfilmpje
 • Scholingen zorgverleners
 • Organisatie Zorgprogramma’s

Welke zorgprogramma’s ondersteunt Huisartsen Coöperatie West-Brabant

Wij ondersteunen de volgende  zorgprogramma’s:

 • Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
 • Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
 • Hartfalen
 • Longen (Astma en COPD)
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
 • Stoppen met roken

Wat gebeurt er financieel als u besluit deel te nemen aan de ketenzorg?

Samen met uw huisarts bent u overeengekomen dat u deelneemt aan een van onze zorgprogramma’s, de huisarts geeft dit door aan HCWB. De huisarts dient de rekening in bij de zorgverzekeraar via Zorggroep West-Brabant (onderdeel van HCWB). Dit ziet u terug op het overzicht van uw zorgverzekeraar onder de term Ketenzorg. Ook als u maar één of twee keer per jaar een bezoek aan uw huisartsenpraktijk brengt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in een zorgprogramma gelijk omdat het een gemiddelde prijs is.

Geen eigen risico

De zorg die u ontvangt binnen uw zorgprogramma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.
Kosten buiten uw zorgprogramma, zoals de oproepdienst van Star-SHL, vallen wel onder het eigen risico.

Extra zorg

Als de huisarts vindt dat u buiten de zorgprogramma-afspraken aanvullende zorg nodig heeft dan hangt de vergoeding af van uw zorgverzekeraar en zorgverzekering. Informatie hierover kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.