Huisartsencoöperatie West-Brabant

Ledenuitvraag samenwerking met TWB

Hoe ervaart u de samenwerking met de wijkverpleegkundige en/of casemanager dementie van Thuiszorgorganisatie West-Brabant?

Vanuit HCWB hebben wij geïnventariseerd of u een samenwerking heeft met een wijkverpleegkundige of casemanager dementie van TWB en hoe u deze samenwerking ervaart.

De respons op de ledenuitvraag is 43% (vragenlijst is alleen aangeboden bij de huisartsen die werkzaam zijn in het werkgebied van TWB) en de uitkomsten zijn positief. 60% van de huisartsenpraktijken die de ledenuitvraag hebben ingevuld zijn zeer tevreden over de samenwerking met TWB. Wilt u meer uitkomsten weten? Klik dan hier. Vanuit TWB is ook de tevredenheid van de wijkverpleegkundige en casemanager dementie over de samenwerking met de huisartsen gemeten. 88% van de wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie die de vragenlijst hebben ingevuld zijn tevreden. Dit zijn mooie resultaten!

Waarom ledenuitvraag samenwerking TWB?
TWB is één van onze samenwerkingspartners. Zij hebben in samenwerking met het Bravis en HCWB een projectplan ingediend voor de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) met als doel het verbeteren van de samenwerking in de keten. Deze subsidieaanvraag is begin dit jaar gehonoreerd. Eén van de acties die hieruit volgde was het inventariseren van de samenwerking tussen de huisartsen en de wijkverpleegkundigen en/of casemanagers dementie van TWB. Deze actie is afgerond. De komende periode gaan we in samenwerking met TWB onderzoeken hoe de samenwerking tussen de huisartsen en de wijkverpleegkundige en/of casemanager dementie nog efficiënter ingericht kan worden. Denk hierbij aan de inzet van VIPLive Samenwerken. Met deze functionaliteit kunt u gemakkelijk en veilig zorg afstemmen met andere zorgverleners zoals een wijkverpleegkundige of casemanager dementie in VIPLive.

 

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.