Huisartsencoöperatie West-Brabant

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Huisartsencoöperatie West-Brabant bestaat uit de volgende leden:

  • Yvonne van Kemenade – voorzitter RvC – info@hcwb.nl
  • Bob van Kuijck – lid RvC – info@hcwb.nl
  • Mariska Shekary – lid RvC – info@hcwb.nl
  • Rik Geurts – lid RvC – info@hcwb.nl