Huisartsencoöperatie West-Brabant

Webinar Toekomstbestendigheid huisartsenpraktijken

Op maandag 7 maart 2022 vond het laatste webinar ‘Toekomstbestendigheid huisartsenpraktijken’ in de reeks van vier webinars plaats.  Ook dit webinar is als waardevol ervaren. In totaal hebben ruim 120 huisartsen en doktersassistenten geluisterd, polls beantwoord en vragen gesteld en hebben ze praktische handvaten gekregen om te werken aan de toekomstbestendigheid van de huisartsenpraktijken.

Door deze webinars is er in de hele regio West-Brabant een toegenomen bewustzijn dat we met elkaar kunnen bijdragen aan het oplossen van het grootste knelpunt van de komende jaren, namelijk de arbeidsmarkt. We zien dat terug in een toename van aanvragen voor het worden van een leerwerkbedrijf, in de aanvragen om meer te weten te komen over digitale triage en in vragen over de mogelijkheden van het werken met een zij-instromer.

We zijn dankbaar voor de SHG en haar voorzitter Frans Sturms  waardoor de opnames vanuit een studio met regisseur Diego Hoondert  uitgezonden konden worden en wij bedanken de voorzitters Ellie van Beek, Karin van Dongen en de sprekers Lonneke Reedijk, Let van Leeuwen, Rob Kolsters, Laura Rijkers, Karolien van Ginneken voor het delen van hun kennis en ervaring.

Wij zijn met elkaar als zorggroepen in de regio West-Brabant super trots op deze webinars Toekomstbestendigheid Huisartsenpraktijken die we in samenwerking met de Star-SHL, de Huisartsenposten West-Brabant en de LHV tot stand hebben gebracht en nodigen je uit om de impressie hieronder te bekijken.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.