Huisartsencoöperatie West-Brabant

Verbetering in het meesturen van medische gegevens bij digitale consultatie

Eindelijk is het zover. Vanaf 6 maart 2023 worden er in VIPLive verbeteringen doorgevoerd bij het meesturen van de medische gegevens bij een digitale consultatie. In de periode van 6 maart tot en met 7 april 2023 kunnen alle huisartsen met Medicom of MicroHIS de verbeteringen testen.

Huidige situatie
Momenteel is de consultatie functie in VIPLive zo ingericht dat door middel van een his-extractie medische gegevens worden meegestuurd met de consultatie (indien gewenst). De extractie gebeurt periodiek, op basis van de instellingen van de huisarts, doorgaans wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of driemaandelijks. Deze extractie betreft de volgende medische gegevens: episodes, meetwaarden en medicatie.

Nadelen:

  • Recente uitslagen van bloedonderzoek gaan niet mee als deze nog niet in een extractie zitten. Bijvoorbeeld: extractie in HIS is altijd wekelijks op zondag. Huisarts krijgt op maandag de bloeduitslagen van een patiënt binnen. Op basis hiervan wil hij een consultatievraag stellen aan de medisch specialist. De recente bloeduitslagen gaan niet mee, omdat de extractie wekelijks op zondag is.
  • De extractie beschikt niet over de journaalregels (SOEP regels). Hierdoor moet de huisarts bij de consultatievraag uitgebreider zijn in zijn onderbouwing.
  • Er is geen mogelijkheid om medische gegevens (episodes, meetwaarden en medicatie) die niet van toegevoegde waarde zijn uit te vinken.

Nieuwe situatie (testperiode vanaf 6 maart)
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een his-extractie, maar van een professionele samenvatting uit het HIS middels de koppeling met een datakluis. Deze vervangt de hierboven beschreven extractie.

Wanneer de huisarts door middel van het SSO vanuit het HIS naar VIPLive gaat, stuurt het HIS een professionele samenvatting van de patiënt mee. In de professionele samenvatting staan de medische gegevens (episodes, meetwaarden, medicatie en journaalregels) van de afgelopen 100 dagen. Deze professionele samenvatting blijft 10 dagen in VIPLive staan en kan gebruikt worden voor een consultatie.

Voordelen:

  • De medische gegevens zijn echt actueel.
  • De journaalregels (SOEP regels) van de episodes komen mee.
  • Het is voor alle medische gegevens (episodes, meetwaarden, medicatie en journaalregels) mogelijk om ze uit te vinken.

  

Let op: deze verbeteringen worden alleen doorgevoerd voor huisartsenpraktijken met Medicom en MicroHIS. Voor de gebruikers van Promedico of een ander HIS blijft de ‘huidige situatie’ zoals hierboven beschreven van toepassing. De leverancier van Promedico is (nog) niet bereid om mee te werken aan het implementeren van deze verbeteringen.

Aanpak
Om de werkzaamheid van de professionele samenvatting te testen wordt een pilot uitgevoerd. Gedurende vijf weken gebruiken alle huisartsen met HIS Medicom of MicroHIS de professionele samenvatting in plaats van de extractie. Na afloop van de pilot ontvangen de huisartsen die in de betreffende periode een digitale consultatie hebben aangemaakt een vragenlijst. Op basis van deze uitkomsten wordt de pilot geëvalueerd. Als de evaluatie positief is dan blijft de professionele samenvatting aan staan.

Meer weten?
In de nieuwsbrief van 3 maart delen wij een handleiding met u waarin ook print screens zijn opgenomen van de veranderingen. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Merel Vriends via m.vriends@hcwb.nl

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.