Huisartsencoöperatie West-Brabant

Update slimme (digitale) triageoplossing via HCWB

Vorige week hebben 3 nieuwe praktijken zich aangemeld voor de uitrol van de slimme digitale triageoplossing. Komende weken zullen zij de nodige uitleg krijgen en de oplossing in gebruik gaan nemen. In totaal maken straks 14 praktijken gebruik van deze slimme, digitale triageoplossing. Deze oplossing stelt praktijken in staat een deel van de triage digitaal te laten verlopen om zo de werkdruk te verminderen en doktersassistentes voor andere werkzaamheden in te zetten. Lees hier het artikel op ICT&Health voor meer informatie. 

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.