Huisartsencoöperatie West-Brabant

Uitkomsten ledenuitvraag continuïteit van zorg

Hoe ervaart u de continuïteit van zorg na een ziekenhuisopname van een kwetsbare oudere?

Voor de kwetsbare oudere is een goede overdracht van ziekenhuis naar huis essentieel. Herstel vindt vaak voor een groot deel na de ziekenhuisopname plaats. In deze periode na ontslag hebben kwetsbare ouderen vaak weer contact met de huisarts. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het belangrijk voor deze doelgroep dat relevante en juiste informatie goed wordt overgedragen vanuit het ziekenhuis naar de huisarts en dat zorgopvolging direct na ontslag plaatsvindt.

Uitkomsten ledenuitvraag
In juli 2022 hebben wij alle huisartsen die de prestatie ouderenzorg afnemen gevraagd hoe zij de continuïteit van zorg na ziekenhuisopname van een kwetsbare oudere ervaren. Maar liefst 69% van de praktijken hebben de vragenlijst ingevuld, hartelijk dank hiervoor. De top 3 verbeterpunten zijn:

 1. Persoonlijke overdracht vanuit het ziekenhuis bij die patiënten waarvoor directe opvolging vanuit de huisarts is vereist of belangrijke wijzigingen aan de orde zijn door telefonisch contact met de huisartspraktijk op te nemen.
 2. Medicatie overdracht en continuïteit:
 • duidelijke instructie voor de huisarts en thuiszorg
 • zorgvuldig medicatie doornemen en voorschrijven
 • duidelijk informeren van patiënt en mantelzorger
 • bij medicatieverstrekking via de apotheek van het ziekenhuis ontbreekt het overzicht voor de huisarts
 • en patiënten krijgen bij ontslag geen medicatieoverzicht mee

 

 1. Duidelijke informatie in ontslagbrief/medische overdracht over:
 • ingezette zorg naar zowel huisarts als thuiszorg
 • naam van contactpersoon ziekenhuis benoemen in de brief voor vragen vanuit huisarts
 • vermelden kwetsbaarheid
 • expliciet benoemen verwachtingen
 • gemaakte afspraken met patiënt en mantelzorger
 • en overdracht vanuit bepaalde vakgroepen moet vollediger

Hier vindt u een volledig overzicht van de uitkomsten.

Wat wordt er met de uitkomsten gedaan?
De uitkomsten zijn inmiddels besproken met het stafbestuur van Bravis ziekenhuis. Zij vinden de uitkomsten zeer waardevol. Vanuit de commissie kwetsbare ouderen (Bravis) wordt gekeken wat de vervolgstappen zijn en welke verbeterpunten als eerste opgepakt gaan worden. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.

 

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.