Huisartsencoöperatie West-Brabant

Toelichting huisartsentekort in huis aan huisbladen

Naar aanleiding van het landelijk tekort aan huisartsen, wordt onze directeur Martijn Kilsdonk regelmatig benaderd door de pers. Bijgaand artikel is verschenen in huis aan huisblad de Bode, edities Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderbergen. Martijn geeft een reactie op vragen over het groeiende tekort aan huisartsen in onze regio en de maatregelen die we als HCWB nemen om te komen tot teen duurzame oplossing. Lees hier het artikel.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.