Huisartsencoöperatie West-Brabant

Thuismeten app bij hypertensie

Patiënten met hypertensie krijgen in veel gevallen de Thuismeten app aangeboden door Bravis. Een patiënt krijgt thuis een bloeddrukmeter en kan via de app zijn/haar bloeddruk doorgeven. Aan de hand van deze ingestuurde metingen wordt door de zorgverleners van Bravis indien nodig contact opgenomen en de medicatie aangepast.

De inzet van de Thuismeten app heeft verschillende voordelen:

  1. Metingen thuis zijn betrouwbaarder;
  2. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen;
  3. Bloeddruk hoeft niet meer in het ziekenhuis gemeten te worden;
  4. Medicatie kan eerder optimaal ingesteld worden;
  5. Patiënten krijgen zelf meer inzicht in hun bloeddruk en gezondheid.

Terugverwijzing naar de huisarts

Patiënten die de Thuismeten app gebruiken voor hypertensie worden in veel gevallen op een gegeven moment terug verwezen naar de huisarts. Op dat moment hebben zij thuis een bloeddrukmeter en kunnen zij goed met de Thuismeten app overweg, maar zullen de metingen niet meer door de zorgverleners van het ziekenhuis bekeken worden. Door een zelfmanagementprotocol te maken voor deze patiënten met hypertensie kunnen zij ook na een terugverwijzing blijven meten middels de Thuismeten app. Daarnaast bevat de app relevante informatie en adviezen rondom hypertensie waar patiënten gebruik van kunnen maken.

Het zelfmanagementprotocol

Patiënten worden twee keer per jaar gevraagd om één week lang (vier metingen per dag) actief te meten, maar kunnen altijd op andere momenten dat zij dat wensen metingen insturen. De ingestuurde metingen worden niet gemonitord. Op basis van de ingestuurde metingen ontvangen patiënten adviezen. Zo ontvangen patiënten wanneer zij binnen een periode van 48 uur vier afwijkende waardes insturen het bericht: “U heeft meerdere metingen ingestuurd met een hoge bloeddruk. Neem binnen 24 uur (op werkdagen) contact op met uw huisarts.” Alle metingen en bijbehorende automatische berichten vindt u hier op onze Intranet pagina. Bij een terugverwijzing van Bravis zal vermeld worden wanneer een patiënt gebruik maakt van de Thuismeten app. Huisartsen kunnen (nog) niet zelf de metingen bekijken, maar een patiënt kan deze natuurlijk wel via zijn/haar tablet of smartphone tonen tijdens een consult.

Meer weten?

Meer weten over thuismeten? Kijk op de website www.bravisziekenhuis.nl/thuismeten of kijk het filmpje Thuismeten in het Bravis ziekenhuis – YouTube.

 

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.