Huisartsencoöperatie West-Brabant

Subsidie doorstart project Hartfalen

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met een (potentieel) chronisch hartfalen.

Sinds 2018 is het project ‘Hartfalen’ gestart, een samenwerking tussen cardiologen en hartfalenverpleegkundigen van het Bravis ziekenhuis en huisartsen aangesloten bij HCWB. Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met een (potentieel) stabiel chronisch hartfalen, is een manier om de zorg meer in de eerste lijn te organiseren en tegelijkertijd tweedelijns specialistisch advies in te zetten waar dat nodig is.

Doorstart
Om het project een nieuwe impuls te geven, is een subsidie aangevraagd bij ZonMw in samenwerking met het Bravis ziekenhuis en de Hartstichting. Deze subisidie is toegekend en geeft de mogelijkheid om een doorstart te organiseren. Ook wordt ondersteuning geboden vanuit de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) door het programma ‘De juiste hartzorg op de juiste plek’. Alle landelijke initiatieven die deze subsidie toegekend gekregen hebben, komen regelmatig bij elkaar om van elkaar te leren.

Scholingen
In 2023 worden meerdere scholingen gegeven. Na het volgen van de basistraining is het mogelijk om als huisartsenpraktijk deel te nemen aan dit project. Meer informatie over de inhoud en data volgen binnenkort via de nieuwsbrief en de scholingsapp.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project Hartfalen? Algemene informatie over het project is terug te vinden op onze website (www.hcwb.nl/hartfalen-2/). Voor organisatorische vragen en ondersteuning kunt u terecht bij Nicole van Hautum (zorgprogrammacoördinator) via zpc@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.