Huisartsencoöperatie West-Brabant

Stijging digitale consulten

Project digitaal consulteren: 1000ste consultatie gerealiseerd, voorbeeldvragen vakgroep geriatrie en interview JZoJP

1000ste digitale consultatie
Het aantal digitale consulten, waarbij huisartsen digitaal advies vragen aan medisch specialisten, stijgt snel. In totaal zijn al meer dan 1000 consultaties ingediend. Op dit moment zijn er 14 vakgroepen aangesloten: Interne geneeskunde, Cardiologie, Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL), Longgeneeskunde, Urologie, Gynaecologie, Dermatologie, Kindergeneeskunde, Keel-, Neus- en
Oorheelkunde (KNO), Reumatologie, Revalidatie, Orthopedie, Geriatrie en Neurologie.

Voorbeeldvragen vakgroep geriatrie
Sinds 13 februari’23 is de vakgroep geriatrie aangesloten bij het project digitaal consulteren. Tot op heden hebben zij nog maar één consultatie ontvangen. De vakgroep geriatrie heeft een aantal voorbeeldvragen opgesteld zodat u als huisarts een beeld krijgt van de vragen die u onder andere kunt stellen. Deze treft u hieronder aan:

  • Advies over wel of niet verwijzen naar de polikliniek geriatrie van een kwetsbare oudere.
  • Advies over wel of niet verwijzen naar de polikliniek geriatrie van een oudere met geheugenproblemen (door geriatrie dan in te schatten op basis van leeftijd en MMSE score, die mogelijk al door de huisarts is verricht).
  • Advies over wel of niet verwijzen naar polikliniek geriatrie van een oudere met polyfarmacie.
  • Vragen met betrekking tot onrustmedicatie. Bijvoorbeeld voor een patiënt met dementie die al wel of juist niet bekend is bij de polikliniek geriatrie.
  • Advies over in de loop van een paar weken ontstane of verergerde cognitieve stoornissen.
  • Advies over zorgmijders, die ook niet naar de polikliniek willen komen.
  • Advies over patiënten die door beperkingen niet naar de polikliniek kunnen komen.

Interview Juiste Zorg op de Juiste Plek
Onlangs hebben Pauline de Graaf (huisarts) en Merel Vriends (projectmedewerker) een interview gegeven voor de website Juiste Zorg op de Juiste Plek. Deze website wordt beheerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Benieuwd naar het artikel? Lees het hier:

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project digitaal consulteren? Neemt u dan contact op met Nicole Brouwers of Merel Vriends via info@hcwb.nl. Zij kunnen u meer vertellen over deze vorm van dienstverlening.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.