Huisartsencoöperatie West-Brabant

Stand van zaken project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Hierbij informeren we u graag over de stand van zaken in het proces met betrekking tot het thema Meer Tijd Voor de Patiënt.

Sinds de bekendmaking van de details van het project MTVP is er veel werk verzet. Om te komen tot een selectie van interventies, is er vorige week een ledenraadpleging georganiseerd. Er is input gevraagd aan de huisartsen in het bestuur, aan HCWB leden die proactief gereageerd hebben en uit elke regio binnen het werkgebied van HCWB zijn één tot twee huisartsen bevraagd (over het algemeen Hagro- voorzitters). Op deze wijze hebben we op korte termijn ongeveer 20% van de leden kunnen raadplegen.

Op basis van deze inventarisatie is een regionaal implementatieplan opgesteld waarin de interventies zijn opgenomen voor jaar 1 resp. voor het groeimodel. Dit plan is op vrijdag 24 februari aangeleverd bij CZ en VGZ.

Wat zijn de vervolgstappen?

  1. Gesprek zorgverzekeraars CZ en VGZ op 9 maart’23. Doel: bespreken (en vaststellen) regioplan MTVP. Uitkomst en inhoud wordt gedeeld met de leden.
  2. Beschikbaar stellen format voor een individueel praktijkplan op 10 maart ’23 via de interne nieuwsbrief.
  3. Aanleveren individuele praktijkplannen door de praktijk op uiterlijk 17 maart ’23 via info@hcwb.nl.
  4. Verwerken en goedkeuren individuele praktijkplannen op volgorde van binnenkomst door HCWB. Per kwartaal is ruimte voor huisartsenpraktijken die 25% van de op naam ingeschreven patiënten in de regio vertegenwoordigen.
  5. Informeren praktijken over (moment van) deelname.
  6. Opstellen overzicht met deelnemende praktijken per 1 april ’23 door HCWB. Aanleveren bij de Zorgverzekeraars uiterlijk 24 maart ’23.
  7. Het coördineren van het instromen van nieuwe praktijken per 1 juli ’23 en per 1 okt ’23 door HCWB.

Na het gesprek op 9 maart met de Zorgverzekeraars wordt u nader geïnformeerd over de voortgang van dit project.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via info@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.