Huisartsencoöperatie West-Brabant

Scholingsdag Huisartsen in opleiding (Haio’s) bij HCWB

Op 30 mei werd een inspirerende opleidingsdag gehouden voor huisartsen in opleiding (Haio’s) aan het Erasmus MC. Ruim 30 Haio’s en hun docenten waren aanwezig bij HCWB. De dag begon met thematisch leren van ervaringen onder leiding van de eigen groepsdocent, wat resulteerde in een interactieve en educatieve start. Het programma omvatte een serie presentaties over HCWB, toekomstbestendige huisartsenzorg, praktijkovername en AI. Een cruciaal element was het ondersteuningsmodel, waarbij de Haio’s kennismaakten met verschillende modules zoals flex, comfort, plus en all-in. Martijn Raat, huisarts gaf uitleg over de inhoud van praktijkovername en de bijbehorende uitdagingen en kansen. De Haio’s grepen de kans aan om kritische en enthousiaste vragen te stellen.

Bovendien kwam de samenwerking met gemeenten aan bod, waarbij een wethouder zijn visie uitte. Dit onderstreepte het belang van integratie en samenwerking tussen de huisartsenzorg en de lokale gemeente.

Het programma omvatte verder stellingen, discussierondes en pitches, waarbij Haio’s hun inzichten en ideeën uitwisselden. Deze sessies waren waardevolle leermomenten en bevorderden een dynamische uitwisseling van kennis en standpunten.

Deze leerzame en inspirerende dag eindigde met een gezellige borrel, inclusief hapjes en bood een uitstekende kans voor de Haio’s om na te praten en te netwerken met enkele ervaren huisartsen uit de omgeving. De ontvangen reacties waren zeer positief!

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.