Huisartsencoöperatie West-Brabant

Resultaten vragenlijst Praktijkondersteuner (POH)

Als organisatie zijn we heel benieuwd naar hoe de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk onze activiteiten ervaart.
We hebben hen daarom een vragenlijst gestuurd met vragen over onze communicatie, over de ketenzorg, over de kwaliteitsgesprekken die we met hen houden, onze bereikbaarheid, de scholing die we bieden en de zorgprogramma’s.

De scores op deze onderwerpen lagen tussen de 6,4 en 7. Hier zijn we zeker tevreden mee, maar er is ook ruimte voor verbetering.

De resultaten en de acties die we gaan uitzetten kunt u zien in de infographic.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.