Huisartsencoöperatie West-Brabant

Project digitale meekijkconsulten gaat starten

Kennis combineren voor goede zorg

HCWB start samen met het Bravis ziekenhuis om digitale meekijkconsulten te realiseren in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. In afstemming met de leden van de ICT-commissie HCWB en het Bravis is de module consulteren van de applicatie VIPLive geselecteerd als tool. Huisartsenpraktijk de Graaf & Oomen in Roosendaal start met de pilot in september’21.

Wat is een meekijkconsult?

Met het meekijkconsult kan de huisarts op afstand een medisch specialist consulteren zonder dat een verwijzing nodig is naar de tweedelijn. De medisch specialist adviseert de huisarts over de behandeling of het vervolgtraject door middel van een digitale consultatie via de applicatie VIPLive. Zo ontvangt de patiënt dezelfde kwaliteit van zorg in de eigen omgeving en worden onnodige verwijzingen naar de tweedelijn voorkomen. Dit is uiteraard alleen van toepassing voor bepaalde hulpvragen. De huisarts kan hierdoor makkelijker een behandeling starten en ontvangt voor de werkzaamheden die veelal van oorsprong tussendoor gebeuren een breed gedragen tarief, net zoals de medisch specialist.

Het traject is in vele regio’s in Nederland een groot succes, waar tevredenheid van patiënt, huisarts en medisch specialist voorop staat.

Voor meer informatie, zie onze pagina over het meekijkconsult.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.