Huisartsencoöperatie West-Brabant

Persoonlijke ondersteuning

Persoonlijke ondersteuning
De huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle. Ook de praktijkassistente is er voor u. Voor een longfunctieonderzoek kunt u in sommige gevallen bij de huisartsenpraktijk zelf terecht, in andere gevallen kunt u terecht in het huisartsenlaboratorium (SHL).

HCWB faciliteert en stimuleert, maar stelt ook kwaliteitseisen aan de zorgverleners. Het zorgprogramma Longen is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hierin staat beschreven hoe het zorgprogramma er in de huisartsenpraktijk minimaal dient uit te zien. Uiteraard kan een praktijk de zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is van NHG en regionale afspraken, beschreven in RTA (Regionale Transmurale Afspraken).

De apotheker adviseert over uw medicijnen. De diëtist adviseert over gezond voeding. De huisarts kan op elk gewenst moment een kaderhuisarts Long of longarts inschakelen. De samenwerking is er om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te regelen voor u.

Aangesloten diëtisten

Via de knop hierboven vindt u een overzicht van diëtisten die werken volgens het zorgprogramma Longen van HCWB. Voor voedingsadviezen kan de huisarts of praktijkondersteuner u verwijzen naar een diëtist die aangesloten is bij HCWB. Om u goede zorg te geven kan de diëtist de gemeten bloeduitslagen en uw medicijnoverzicht zien; als u dat niet wilt kunt u dat aangeven.