Huisartsencoöperatie West-Brabant

Keer Diabetes2 Om in 2024 vergoed vanuit het basispakket

Vanaf 1 januari 2024 wordt Keer Diabetes2 Om voor iedere (pre)diabetespatiënt vanuit het basispakket vergoed. Het is voor het eerst in Nederland dat een leefstijlalternatief – met medicatie afbouw – voor de reguliere behandeling van diabetes type 2 op zo’n grote schaal wordt vergoed.

Wilt u weten wat dit voor u als zorgverlener betekent? U vindt hier de flyer met  meer informatie.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.