Huisartsencoöperatie West-Brabant

Heb je even? Red een leven

Om een bijdrage te leveren aan snelle hulp bij acute hart- en vaatziekten ontwikkelde de Hartstichting de Spoedcursus: Heb je even? Red een leven!
In de cursus van ongeveer 5 minuten leert u hoe u een leven kunt redden.
De cursus is ontwikkeld voor algemeen publiek. Hoe meer mensen weten wat ze moeten doen, hoe meer levens we kunnen redden.

Lees hier de brief met meer uitleg.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.