Huisartsencoöperatie West-Brabant

HCWB start met het platform www.LSPtoestemming.nl

Regionale Volgjezorg-zoekmachine maakt toestemming geven makkelijker!

Onze huisartsen én patiënten ontzorgen, dat is wat de Huisartsencoöperatie West-Brabant wil bereiken. Haar programmamanager ICT, Robin Verhoog, ontwikkelde daarom een speciale tool: een regionale zoekmachine waardoor de patiënt nog makkelijker toestemming kan geven en dit uiteindelijk ook nog tijd bespaart voor de huisarts. Deze speciale tool is voor onze regio een tussenoplossing, totdat Mitz volledig operationeel is. Hoe dit in zijn werk gaat en de reden waarom hij dit zo belangrijk vindt, legt Robin Verhoog in gesprek met Anna Saras uit.

Toestemming voor alle zorgverleners

Sommige patiënten denken dat er één landelijk elektronisch patiëntendossier in Nederland is en dat alle zorgverleners hun medische gegevens in kunnen zien. “Dat is natuurlijk niet zo,” geeft Robin Verhoog, programmamanager ICT bij Huisartsencoöperatie West-Brabant, aan. “Ook zijn er patiënten die verwachten dat als zij toestemmingen hebben gegeven bij de ene zorgverlener dit gelijk voor alle zorgverleners waarmee hij een behandelrelatie heeft, is geregeld,” vult Anna Saras regioadviseur van VZVZ aan. “Ook dat is niet zo. Zo ver zijn we in Nederland helaas nog niet. Voor het delen van medische gegevens zijn bij de apotheken al veel toestemmingen van patiënten vastgelegd. De huisartsenzorg blijft hierin nog wat achter.”

HAP is het verlengstuk van de dagpraktijk bij spoedeisende huisartsenzorg

Ook in de huisartsenzorg is het belangrijk om die toestemming goed geregeld te hebben. “Eigenlijk is de huisartsenspoedpost een verlengde van de dagpraktijk voor spoedeisende huisartsenzorg. Als de zorg daar goed geregeld is, dan merk je daar in de dagpraktijk gelijk het voordeel van,” geeft Robin Verhoog verder aan. “De kans dat de patiënt de volgende dag alsnog op de stoep bij de eigen huisarts staat, is veel kleiner als de zorg bij de huisartsenspoedpost goed geregeld is en uiteraard andersom.

Hiervoor is het belangrijk om digitaal de medische gegevens gelijk te kunnen raadplegen. Dan heb je direct de juiste gegevens beschikbaar. Maar daar is toestemming van de patiënt voor nodig. Nog niet iedereen heeft die toestemming gegeven.”

Regionale zoekmachine

Robin Verhoog heeft een regionale zoekmachine voor Volgjezorg ontwikkeld. “Patiënten uit onze regio kunnen via dit platform makkelijker toestemming geven voor het delen van medische gegevens. Zij zoeken via de zoekmachine hun eigen huisarts op en krijgen dan direct de juiste link om bij Volgjezorg toestemming te regelen. Dat scheelt de patiënt veel zoekwerk. Tijd waarin ze anders mogelijk stoppen met invoeren van gegevens om toestemming te geven. Op het platform staan ook nog allerlei antwoorden op de meest gestelde vragen in onze regio over toestemmingen. Via een uitgebreide campagne gaan we patiënten informeren over deze makkelijke manier van toestemming geven. Zoveel mogelijk toestemmingen registreren, dat is ons doel. Op die manier scheelt dit uiteindelijk ook kostbare tijd van de huisarts.”

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.