Huisartsencoöperatie West-Brabant

Geslaagde scholing behandeling obesitas

Op maandag 6 februari kwamen 50 professionals bij elkaar om zich te scholen in de behandeling van obesitas en om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderlinge samenwerking.

De inhoud van de scholing was goed verzorgd door chirurg Gerhardt van t Hof, internist Ingrid Rietveld en GLI coaches Charlotte Rijnders en Margreet Hartings.

De conclusie van de scholing is dat obesitas een complex ziektebeeld is dat door meerdere oorzaken ontstaat en chronisch van aard is. In de behandeling ervan is  gedragsverandering met behulp van een GLI (gecombineerde leefstijl interventie) traject de eerste stap.
Bij een Gecombineerde Leefstijl Interventie traject werken deelnemers samen met hun coach aan persoonlijke doelen om fitter te worden. Eventueel kan er na 1 jaar GLI ondersteuning gegeven worden m.b.v. medicatie.

Een andere behandelmogelijkheid is een operatieve ingreep aan de maag. Tijdens de scholing kwam dit ook aan bod.

De scholing werd als nuttig ervaren met een score van een 8,2 en de deelnemers vonden het interessant elkaars invalshoek te leren kennen en zo meer te weten te komen over hoe gezamenlijk de behandeling van obesitas in onze regio opgepakt kan worden.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.