Huisartsencoöperatie West-Brabant

Evaluatie project digitaal meekijkconsult

Sinds september 2021 bieden Bravis en HCWB de mogelijkheid om een medisch specialist advies te vragen over een patiënt. Dit om onnodig doorverwijzen naar het ziekenhuis te voorkomen. Inmiddels zijn er 85 consultaties afgerond en hebben we een evaluatie uitgevoerd.

Kennis combineren voor goede zorg

In samenwerking met het Bravis Ziekenhuis is HCWB in september vorig jaar gestart met een pilot voor het realiseren van digitale meekijkconsulten. Anders dan de naam doet vermoeden kijkt de medisch specialist niet live met u mee, maar via een functionaliteit in VIPLive kunt u een medisch specialist om advies vragen. De medisch specialist adviseert u binnen 48 uur over de behandeling of het vervolgtraject.

Tussentijdse evaluatie

Inmiddels zijn al 85 consultaties afgerond en hebben we een tussentijdse evaluatie uitgevoerd onder de deelnemende huisartsen. We hebben ze o.a. gevraagd waarom ze meedoen aan de pilot. Dit zijn een aantal reacties:
Dit bespaart een onnodige doorverwijzing naar het ziekenhuis en ik blijf zelf hoofdbehandelaar.”

Geen ad hoc telefoontjes meer naar de medisch specialist, maar een gedegen en laagdrempelige vraag via VIPLive waarvan ik zelf kan bepalen wanneer ik deze uitvoer.”

“Minder lange wachttijden voor de patiënt en geen belasting van het eigen risico.”

“Het digitaal consulteren zorgt voor kennisvermeerdering. Een volgende patiënt met een zelfde soort vraag kan ik spiegelen aan een eerder ontvangen antwoord van de medisch specialist.”
Voor meer informatie over de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie verwijzen wij u naar de infographic op onze website.

Aangesloten vakgroepen
Op dit moment is het mogelijk om een consultatie in te dienen bij de vakgroepen interne geneeskunde, cardiologie, longgeneeskunde en Maag Darm Lever (MDL). Binnenkort worden deze vakgroepen verder uitgebreid.

Vergoeding

Als huisarts ontvangt u per afgeronde consultatie een bedrag van € 35,00. Deze vergoeding is van toepassing op 2022. Voor 2023 zullen er opnieuw afspraken gemaakt moeten worden met de zorgverzekeraars.

Waar kunt u het digitaal consulteren voor inzetten?
Heeft u regelmatig telefonisch contact met een medisch specialist over een niet acute zorgvraag van een patiënt? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld diagnostiekuitslagen, medicatiegebruik of interpretaties van longfuncties dan is de inzet van het digitale meekijkconsult wellicht interessant voor u. De onderwerpen zijn voorbeelden en hoeven u niet te beperken. Zoals de medisch specialisten aangeven “Alle vragen zijn welkom behalve acute zorgvragen.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project digitale meekijkconsulten? Kijk op onze website of stuur een mailtje naar info@hcwb.nl. Nicole Brouwers (programmamanager) en Merel Vriends (projectmedewerker) komen graag langs in uw praktijk om het project verder toe te lichten en om te laten zien hoe dit in VIPLive werkt.

 

 

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.