Huisartsencoöperatie West-Brabant

Eerste LEAN-training (MTVP) van start

Op donderdag 12 oktober nam de eerste huisartsenpraktijk deel aan de LEAN-training in het kader van MTVP. Onder begeleiding van de ervaren LEAN-coach Philip van Londen werd de basisgedachte van LEAN gedeeld. In de komende trainingen wordt samen toegewerkt naar het LEAN inrichten van processen binnen de praktijk. Door LEAN te werken worden processen zo efficiënt mogelijk ingericht waardoor de administratieve last vermindert en er zo weinig mogelijk verspilling van tijd is.

Binnen het MTVP-project nemen in totaal 17 huisartsenpraktijken deel aan de interventie ‘Administratieve last verlagen door LEAN werken’ binnen het kernelement ‘Anders werken in de praktijk’. Het uitwisselen van ieders ervaringen en resultaten zal straks waardevolle uitkomsten opleveren voor alle praktijken.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.