Huisartsencoöperatie West-Brabant

Aanstelling Martijn Kilsdonk als Algemeen Directeur bij HCWB

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) heeft na een grondige selectieprocedure Martijn
Kilsdonk benoemd tot algemeen directeur. Het coöperatiebestuur, de Raad van Commissarissen, de
cliëntenraad en het managementteam zijn verheugd te kunnen melden dat Martijn Kilsdonk vanaf
1 maart 2023 als nieuwe algemeen directeur van HCWB gaat starten.
Nicole van Os, voorzitter van het coöperatiebestuur: de huisartsenzorg staat voor grote opgaven en
ontwikkelingen, ook in onze regio in Westelijk West-Brabant en Tholen. Martijn heeft veel kennis en
ervaring in de gezondheidszorg. Samen met onze leden zal hij werken aan actuele thema’s,
waaronder toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.
Martijn Kilsdonk was de afgelopen 20 jaar werkzaam in verschillende functies in de gezondheidszorg,
waarvan de laatste 10 jaar hoofdzakelijk op het snijvlak van bedrijfsvoering, organisatiekunde en
hoogopgeleide professionals in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Martijn kijkt uit om
aan de slag te gaan als algemeen directeur bij HCWB en kennis te maken met alle leden van HCWB en
samenwerkingspartners in de regio.

Martijn Kilsdonk volgt Irma van der Pluijm op als algemeen directeur van HCWB.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.