Huisartsencoöperatie West-Brabant

Samen sterk in palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Van huisarts en medisch specialist tot verpleegkundigen van de thuiszorg of het ziekenhuis. Een goede samenwerking is belangrijk. Daarom is samen met het Netwerk Palliatieve Zorg gewerkt aan een transmuraal palliatief zorgpad met ACP-gesprekken. Lees hier het volledige zorgpad wat op 30 januari is gelanceerd.

Met dit zorgpad worden behandelwensen en grenzen van patiënten tijdig gesignaleerd en gemarkeerd en op dezelfde manier besproken en vastgelegd. Marloes Otte, projectcoördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg, benadrukt het belang van het voeren van deze gesprekken in het zorgpad. Marloes: “Als iemand hoort dat hij/zij niet meer beter wordt, verandert alles. Er ontstaan vragen, wensen en zorgen. Het is dan essentieel om samen te bespreken welke zorg het beste bij deze patiënt past. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd.”

Met het zorgpad worden gesprekken over behandelwensen en grenzen een structureel onderdeel van palliatieve zorg in de regio. Deze informatie wordt vastgelegd in het dossier en gedeeld met andere betrokken zorgverleners. Volgens Marloes is het belangrijk dat daar niet pas in een spoedsituatie of bij de stervensfase over wordt nagedacht. Marloes: “Door op tijd na te denken over wat iemand belangrijk vindt, wat hij/zij ook niet meer wil, heeft u tijd om een zorgvuldige afweging te maken en om keuzes te bespreken met naasten. U voorkomt daarmee dat er in een spoedsituatie een snelle beslissing genomen moet worden.”

Netwerk Palliatieve Zorg
Bianka Mennema, voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg vindt de ontwikkeling van het zorgpad een mooi voorbeeld van hoe samenwerking in de regio de kwaliteit van zorg kan verbeteren. “Juist bij palliatieve zorg is het belangrijk dat de zorg die men krijgt, past bij wie iemand is en hoe men in het leven staat. Door dit zorgpad weten alle zorgverleners op het juiste moment van zijn/haar wensen als patiënt. Van welke zorgorganisatie u ook bent.
Het Netwerk Palliatieve Zorg bestaat uit 21 zorgorganisaties uit de regio. Het netwerk stimuleert samenwerking en kennisdeling om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Eerder lanceerde het netwerk in 2023 met de website www.netwerkpalliatievezorgrbt.nl één digitaal loket voor palliatieve zorg voor patiënten, naasten en zorgprofessionals in de regio.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.