Huisartsencoöperatie West-Brabant

Koploper AI triage

HCWB is benoemd tot landelijk koploper op het gebied van AI triage en de regionale uitrol daarvan. Dat betekent dat het ministerie van VWS vindt dat we in onze regio iets doen dat een goed voorbeeld is voor andere regio’s in Nederland. Door een landelijk huisartsentekort en steeds meer zorgvraag, is het belangrijk om slimmer of anders te gaan werken. Door het initiatief van HCWB kan de werkdruk van huisartsenpraktijken worden verminderd en het werkplezier verhoogd. Daardoor blijft de huisartsenzorg in onze regio beter beschikbaar voor onze inwoners. Het ministerie en namens hen het landelijke actie leernetwerk, vindt dit zo’n goed voorbeeld, dat zij dit voorbeeld ook voor andere regio’s onder de aandacht willen brengen.

In 2021 is een van de HCWB leden, Lonneke Reedijk – huisarts in Roosendaal, als eerste huisarts in Nederland gestart met deze tool. Ondertussen werkt HCWB als eerste regionale huisartsen organisatie aan de regionale uitrol van dit instrument, op dit moment werken er 8 huisartsenpraktijken met de AI triage tool en staan er 9 op de planning om de komende periode te starten.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.