Huisartsencoöperatie West-Brabant

Wij zijn HCWB!

Van oudsher is Zorggroep West-Brabant (ZGWB) opgericht voor enkele chronische zorgprogramma’s. Met de aanpassing van de structuur en naam van de organisatie is ook het logo aangepast.
Inmiddels is HCWB gegroeid naar een krachtige regionale organisatie  voor- en door huisartsleden, praktijkmedewerkers, patiënten en samenwerkingspartners. Om deze ontwikkelingen kracht bij te zetten is een naamswijziging van toegevoegde waarde.

De overgang betekent voor u dat wij vanaf die datum via onze website, social media,  mail en telefonisch communiceren als HCWB.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.