Huisartsencoöperatie West-Brabant

WDH West-Brabant CRKBO geregistreerd

De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze registratie komt WDH-West-Brabant in aanmerking voor BTW-vrijstelling door de belastingdienst voor alle onderwijsactiviteiten.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.