Huisartsencoöperatie West-Brabant

Wat is GLI?

Misschien heeft u er wel van gehoord: GLI. Wat houdt dit in? 

GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie.
Het GLI programma zet in op gedragsverandering bij mensen met overgewicht of obesitas. Patiënten krijgen hierbij advies op het gebied van gezonde voeding, bewegen, gewoontes, ontspanning en slaap. Een programma duurt standaard 2 jaar om een structurele gedragsverandering te realiseren.

Welke programma’s zijn er?
In onze regio zijn er 3 programma’s actief:

 1. SLIMMER
  Middels een multidisciplinair programma worden de onderdelen voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning besproken. Het team bestaat uit diëtisten, fysio-/oefentherapeuten en leefstijlcoaches. Het programma bevat met name groepsbijeenkomsten en een aantal individuele afspraken.
 2. CooL
  CooL staat Coaching op Leefstijl, in dit programma wordt zorg verleend door een leefstijlcoach. De nadruk hierbij ligt op de eigen regie van de patiënt, het bepalen van de doelen ligt bij patiënt zelf. Ook dit programma bestaat uit een combinatie van individuele coaching en groepsbijeenkomsten.
 3. Keer diabetes2 om
  Dit programma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met diabetes type 2 en is gericht op medicatieafbouw. Het programma wordt door een team van coaches, verpleegkundigen en diëtisten begeleid en bevat een combinatie van fysieke en digitale afspraken.Welke criteria gelden er?
  Door de zorgverzekeraars zijn eisen gesteld waaraan een patiënt moet voldoen:
  – BMI > 25 met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type 2, of;
  – BMI > 30, en;
  – Leeftijd > 18 jaar1Wat is de rol van de huisarts hierin?
  Als poortwachter van de zorg is de huisarts of de praktijkondersteuner de primaire doorverwijzer naar een vergoede GLI. Gedurende een GLI heeft de aanbieder van deze GLI de taak regelmatig zorginhoudelijk af te stemmen met en terug te koppelen naar de huisarts. Voordat een verwijzing geschreven kan worden, moet een compleet beeld gevormd worden van bijkomende factoren die de gewichtsafname in de weg kunnen staan. Deze factoren moeten opgenomen worden in het behandelplan om de slagingskans te vergroten. Er zijn 7 categorieën, deze zijn opgenomen in het ‘Factsheet voor huisartsen GLI’ en te benaderen via deze link.

  Hoe kan ik een patiënt verwijzen?
  Indien u een patiënt wilt verwijzen naar een van de twee programma’s, is het ook van belang om te kijken naar de beschikbare plaatsen en startdata. Hiervan is een actueel overzicht te vinden op onze website. Voor de programma’s SLIMMER en CooL kunt u vanuit uw HIS verwijzen door de koppeling naar VIPLive te gebruiken. In VIPLive kiest u bij het onderdeel Verwijzen voor de optie ‘Start Verwijzing’. Kies vervolgens voor het Zorgprogramma GLI en maak een keuze voor een GLI coach.
  Verwijzingen voor Keer diabetes2 om gaan via Zorgdomein. Kies bij de Zorgvraag selecteren voor: Welzijn / Hulpmiddelen > Welzijnsdiensten & Cursussen > Diabetes mellitus.

  Meer informatie?
  Wilt u meer weten over de GLI programma’s, kijk dan op onze website of op intranet. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Annemarie Zwetsloot (Coördinator preventie en
  leefstijl) via leefstijlcoaching@hcwb.nl.

 1. 1 16- en 17 jarigen kunnen ook deelnemen, mits de inschatting is dat de jongere baat heeft bij het volgen van
  een vergoede GLI en hier cognitief en sociaal toe in staat is. Bron: Factsheet voor huisartsen, Ministerie VWS
  (januari 2023)

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.