Huisartsencoöperatie West-Brabant

Uitkomsten evaluatie prestatie ouderenzorg 2022

Alle huisartsenpraktijken die de prestatie ouderenzorg afnemen hebben de evaluatie ingevuld, een mooie score dus van 100%. De uitkomsten zijn getoetst bij de kaderhuisartsen ouderenzorg en
aangeleverd bij zorgverzekeraars CZ en VGZ. De positieve resultaten van de evaluatie 2022 delen wij ook graag met u in een visual. In deze visual zijn niet alleen de uitkomsten van de evaluatie opgenomen, maar ook de volgende onderwerpen:

• De activiteiten die HCWB in 2022 op het gebied van ouderenzorg heeft ondernomen.
• De punten van aandacht die we tijdens een kwaliteitsoverleg op 24 mei’23 bespreken met de zorgverzekeraars CZ en VGZ.
• Onze ambities voor 2023.

Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld heeft van datgene wat HCWB doet op het gebied van
ouderenzorg. Mocht u vragen hebben over het thema ouderenzorg dan horen wij dit graag via
info@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.