Huisartsencoöperatie West-Brabant

Toename deelname aan anderhalvelijnszorg optometrie

Sinds februari 2022 kunnen patiënten met laagcomplexe oogklachten doorverwezen worden naar een optometrist bij een optiekzaak. Dit project biedt patiënten diverse voordelen: zij worden sneller geholpen, kunnen dichter bij huis terecht en behouden het eigen risico.

Welke resultaten zijn behaald?
Steeds meer huisartsen nemen deel aan het project ‘anderhalvelijnszorg optometrie’, in het tweede kwartaal van 2023 zijn maar liefst 293 patiënten verwezen. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Welke optiekzaken doen mee?

 • Optiek van Wely in Roosendaal;
 • Optiek van Dinther in Roosendaal;
 • Oogzorgcentrum Van der Ham Optiek in Bergen op Zoom en Hoogerheide;
 • Ben van der Heiden zien, zorg & horen in Halsteren en Tholen.

Welke verwijsredenen vallen onder het project?

 • Visusklachten/vermoeden refractie afwijking (hoofdpijnklachten / contactlensgerelateerde problemen);
 • Visusklachten vanaf 12 jaar en overige klachten kind (zoals jeuk, rood oog);
 • Droge, tranende, gezwollen of pijnlijke ogen.;
 • Verdenking cataract (evt. monoculaire dubbelbeelden);
 • Glasvochttroebeling langer bestaand (>6 weken);
 • Risico op Macula Degeneratie (familiair);
 • Overige oogheelkundige pathologie.

Wilt u meer weten over het project optometrie? Kijk dan op onze website of neem contact op met Nicole Brouwers (programma manager) of Merel Vriends (projectmedewerker) via info@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.