Huisartsencoöperatie West-Brabant

Terminologie digitalisering

Bent u bezig met digitaliseringsactiviteiten en komt u onbekende termen tegen?

Graag leggen we uit wat deze termen betekenen.

Deze week brengen we de term  ‘Eenheid van Taal’ onder de aandacht!

Wat betekent ‘Eenheid van Taal’? Dit zorgt ervoor dat zorgverleners, patiënten en computers elkaar goed begrijpen bij uitwisseling van gezondheidsinformatie, door gebruik te maken van een achterliggend woordenboek voor medische termen en begrippen.
Bekijk hier het bijbehorende filmpje.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.