Huisartsencoöperatie West-Brabant

Slow Walk, wandelen op recept

Beweeginterventie gekoppeld aan positieve gezondheid

Het primaire doel van deze beweeginterventie is mensen laagdrempelig in beweging krijgen. Wij vinden het belangrijk om mensen een succeservaring te geven in bewegen, zodat het steeds normaler wordt om dagelijks te wandelen. Voor aanmelden van patiënten of meer informatie over dit project leest u hier de informatieflyer.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.