Huisartsencoöperatie West-Brabant

Resultaten project Digitaal Consulteren

Graag delen we met u de resultaten van het 1e kwartaal 2023 van het project Digitaal Consulteren:

  1. In het eerste kwartaal zijn 406 consultaties gedaan, met dit aantal wordt het jaardoel van 1.500 behaald.
  2. Van alle consultaties wordt 98% binnen de afgesproken reactietermijn van 48 uur beantwoord.
  3. In totaal zijn 14 van de 18 vakgroepen aangesloten (78%). De laatste vier vakgroepen (chirurgie, pijn, oogheelkunde en bariatrie) sluiten aan in het 2e kwartaal 2023.
  4. Van alle aangesloten huisartsen bij HCWB maken 62 artsen gebruik van het project digitaal consulteren (77,5%)

Meer resultaten vindt u in de infographic.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.