Huisartsencoöperatie West-Brabant

Resultaten onderzoek Patiëntenfederatie worden door Cliëntenraad HCWB herkend

Patiëntenfederatie Nederland heeft een onderzoek verricht naar de ervaringen met huisartsenzorg in het afgelopen jaar, omdat de druk daarop steeds meer merkbaar wordt voor patiënten. Hierbij lag de focus op de vraag of deelnemers (tijdig) terechtkonden bij een huisarts met vragen en gezondheidsklachten. Onze Cliëntenraad hecht veel waarde aan dit onderzoeksrapport en zij beschouwen de resultaten voor de regio West-Brabant als heel herkenbaar. Zij onderschrijven daarnaast alle aanbevelingen, zodat wij u graag wijzen op dit onderzoek en de reactie van onze Cliëntenraad daarop.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.