Huisartsencoöperatie West-Brabant

Project anderhalvelijnszorg optometrie – uitbreiding verwijsredenen

Bij de optometrist als het kan, in het ziekenhuis als het moet.

Sinds februari 2022 kunnen patiënten met laagcomplexe oogklachten doorverwezen worden naar een optometrist bij een optiekzaak. Dit project biedt patiënten diverse voordelen: zij worden sneller geholpen, kunnen dichter bij huis terecht en behouden het eigen risico.

Uitbreiding verwijsredenen
Met ingang van 1 februari 2024 includeren we, in samenwerking met het Bravis ziekenhuis en de optiekzaken, een extra verwijsreden onder het project. Het gaat om de volgende verwijsreden:

  • Glaucoom in de familie (1ste graad) voor patiënten <75 jaar.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project optometrie? Kijk dan op onze website of neem contact op met Nicole Brouwers (programmamanager) of Merel Vriends (beleidsadviseur) via info@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.