Huisartsencoöperatie West-Brabant

Project anderhalvelijnszorg optometrie scoort een 9,6

In februari 2022 is het Bravis ziekenhuis in samenwerking met vier optiekzaken en HCWB gestart met het project anderhalvelijnszorg optometrie. In het voorjaar van 2023 is een uitvraag gedaan onder deelnemende huisartsen om hun mening en ervaringen in kaart te brengen, 12 huisartsen hebben hieraan deelgenomen.

Resultaten tevredenheidsmeting

De uitkomsten van de tevredenheidsmeting zijn zeer positief. Op de vraag ‘Ontvangt u een terugkoppeling van de optometrist?’ antwoordt 92,8% van de huisartsen dat zij deze vaak tot altijd
ontvangen. Over de kwaliteit van deze terugkoppeling zijn zelfs alle huisartsen positief. Ook is uitgevraagd hoe patiënten het ervaren om naar een optometrist verwezen te worden, in plaats van
naar het ziekenhuis, ook hiervan geven alle huisartsen aan dat dit positief ontvangen wordt.

De belangrijkste reden om mee te doen aan dit project is de korte wachttijd voor de patiënt, blijkt uit de meting. Naast dat de zorg dichtbij huis kan plaatsvinden en de patiënt het eigen risico
behoudt, geven meerdere huisartsen aan dat zij het een voordeel vinden dat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn verminderd wordt.

In de vragenlijst is ook naar verbeterpunten gevraagd, veel huisartsen gaven aan dat ze graag meer optometristen zien aansluiten bij het project. Uitbereiding hiervan staat gepland vanaf juli dit jaar, omdat dan de pilotfase is afgerond. Daarnaast is aangegeven dat het van meerwaarde zou kunnen zijn wanneer er triage toegepast wordt op ‘reguliere’ verwijzingen naar de oogarts. Wanneer  een verwijzing naar de polikliniek oogheelkunde gedaan wordt, zou deze eerst beoordeeld mogen worden aan de hand van de verwijscriteria die binnen het project vallen. Valt de verwijzing hier
binnen, dan geeft het Bravis ziekenhuis een signaal terug naar de huisartsenpraktijk.

Tot slot is uitgevraagd of zij dit project aan een collega zouden aanbevelen, hierbij werd de mooie score van 9,6 gegeven!

Welke optiekzaken nemen deel?
• Optiek van Wely in Roosendaal;
• Optiek van Dinther in Roosendaal;
• Oogzorgcentrum Van der Ham Optiek in Bergen op Zoom en Hoogerheide;
• Ben van der Heiden zien, zorg & horen in Halsteren en Tholen.

Welke verwijsredenen vallen binnen deze verwijzing?
• Visusklachten/vermoeden refractie afwijking (hoofdpijnklachten / contactlensgerelateerde
problemen);
• Visusklachten vanaf 12 jaar en overige klachten kind (zoals jeuk, rood oog);
• Droge, tranende, gezwollen of pijnlijke ogen.;
• Verdenking cataract (evt. monoculaire dubbelbeelden);
• Glasvochttroebeling langer bestaand (>6 weken);
• Risico op Macula Degeneratie (familiair);
• Overige oogheelkundige pathologie.

Hoe kunt u verwijzen voor dit project?
Voor het verwijzen maakt u gebruik van ZorgDomein. In deze handleiding ziet u hoe dit werkt. Het is belangrijk om deze stappen te volgen, alleen dan verloopt het proces via de nieuwe werkwijze en wordt het eigen risico van de patiënt niet belast.

Wilt u meer weten over het project optometrie? Kijk dan op onze website of neem contact op met Nicole Brouwers (programma manager) of Leontine Kuijlen (projectmedewerker) via info@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.